Δουλεύοντας μαζί στο σπίτι

Μπορείτε και εσείς, αν θέλετε και έχετε χρόνο, να βοηθήσετε τα παιδιά σας στο σπίτι. Συγκεκριμένα μπορείτε:

  • Να δουλέψετε μαζί με το παιδί σας τις ΕΞΤΡΑ δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ. Περιοριστείτε στο έξτρα υλικό που υπάρχει στoυς ακόλουθους συνδέσμους και μην προχωρήσετε στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα καλύψουν με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στην τάξη.
    Για να κατεβάσετε τις έξτρα δραστηριότητες πατήστε εδώ.
  • Να επιλέξετε εσείς δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθείτε εσείς και το παιδί σας ανατρέχοντας σε ιστοσελίδες με υλικό για μικρούς μαθητές, όπως οι παρακάτω:
  • Να το ενθαρρύνετε να δουλέψει με κάποιον άλλον ενήλικα ή παιδί στο σπίτι. Οι δραστηριότητες από τις παραπάνω σελίδες μπορούν να αποτελέσουν παιχνίδια με τα οποία θα ασχοληθείτε οικογενειακώς ή που θα παίξουν με τα μεγαλύτερα αδέρφια τους.