Οι 10 συμβουλές μας για εσάς

  1. Στην τάξη του ΠΕΑΠ τα παιδιά σας έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα σταδιακά και το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους αλλά και στο ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν, καμία ανάγκη να παρακολουθούν οι μαθητές ταυτόχρονα μαθήματα σε φροντιστήριο. Οι στόχοι του ΠΕΑΠ άλλωστε τις περισσότερες φορές δεν συμπίπτουν με αυτούς των προγραμμάτων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και η παράλληλη διδασκαλία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στο παιδί.
  2. Μην προσπαθήσετε να μάθετε στο παιδί σας περισσότερα από όσα μαθαίνουν με τον/την εκπαιδευτικό της Αγγλικής στο σχολείο και κυρίως μην επιχειρείτε να του μάθετε να γράφει. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση της γραφής στη μητρική θα πρέπει να προηγείται χρονικά και όχι να γίνεται ταυτόχρονα με την εκμάθηση γραφής στην ξένη γλώσσα.
  3. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να σας εξιστορήσει τι έκαναν στο μάθημα των Αγγλικών και να σας δείξει τις χειροτεχνίες που έχει φτιάξει. Pωτήστε: «Tι σου άρεσε σήμερα;» ή «Tι σου έκανε εντύπωση σήμερα;», «Ποια λέξη θυμάσαι πιο πολύ; Γιατί;», «Θέλεις να μου τη μάθεις κι εμένα;». Και βέβαια, όχι όλες τις ερωτήσεις μαζί!
  4. Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτά που μπορεί να σας μεταφέρει το παιδί σας από το μάθημα στην τάξη. Μην περιμένετε να μεταφράζει στα Ελληνικά καθετί που έχει ήδη διδαχθεί.
  5. Ζητήστε του να σας διδάξει Αγγλικά. Δείξτε υπομονή και ενθουσιασμό με αυτή του την προσπάθεια.
  6. Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό Αγγλικής και ρωτήστε για την πρόοδο του παιδιού σας. Η συνεργασία και η καλή συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος.
  7. «Κατεβάστε» από την ιστοσελίδα μας τα τραγούδια που το παιδί σας έχει ήδη κάνει με τη δασκάλα του και τραγουδήστε τα στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή και κατά τη διάρκεια της καθημερινής ρουτίνας σας, π.χ. στην προετοιμασία του φαγητού. Μην προβληματιστείτε αν η προφορά του δεν είναι ίδια με αυτό που ακούει στο ακουστικό υλικό. Η προφορά του στα Αγγλικά θα βελτιωθεί με την εξάσκηση και τη συνεχή επαφή του με το αυθεντικό ακουστικό υλικό.
  8. Δημιουργήστε μαζί με το παιδί σας τη «Γωνιά των Αγγλικών» στο σπίτι. Μαζέψτε στη γωνιά αυτή τις χειροτεχνίες και το υλικό που έχει χρησιμοποιήσει το παιδί στο μάθημα των Αγγλικών στο σχολείο, καθώς και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο σπίτι και είναι γραμμένο στα Αγγλικά π.χ. ετικέτες προϊόντων, παραμύθια κ.τ.λ.
  9. Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στις νέες τεχνολογίες για να δώσετε κίνητρο στο παιδί σας. Π.χ. μπορείτε να ηχογραφήσετε το παιδί ενώ μιλάει ή τραγουδάει στα Αγγλικά και να ακούσετε μαζί το ηχογραφημένο υλικό. 
  10. Μην πιέζετε το παιδί σας να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν εάν δεν το επιθυμεί το ίδιο. Προσπαθήστε να κάνετε την ενασχόληση αυτή διασκεδαστική και να την εντάξετε στο παιχνίδι του.