Η γωνιά του εκπαιδευτικού

Η γωνιά του εκπαιδευτικού σχεδιάστηκε με στόχο την προώθηση της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ της Ομάδας Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ μεταξύ τους, ελπίζοντας πως σταδιακά θα δημιουργηθεί μια κοινότητα πρακτικών ΠΕΑΠ. Οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους επικοινωνούμε από το 2010-11 που ξεκίνησε το πρόγραμμα μας ζητούσαν το δικό τους χώρο. Να λοιπόν που τον φτιάξαμε!