Λίγα λόγια για εμάς

Η ομάδα μας (Ομάδα Έργου για το ΠΕΑΠ) αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αποτελείται επίσης από εμπειρογνώμονες του επιστημονικού χώρου της γλωσσικής εκπαίδευσης για μικρά παιδιά και από επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας του ΕΚΠΑ, με το αγγλικό ακρώνυμο RCeL.

Ιδρυματική υπεύθυνη Έργου, το οποίο υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας –συγχρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους– είναι η Βασιλική Δενδρινού, Διευθύντρια του RCeL και επιστημονικά υπεύθυνη του συνολικού προγράμματος για την Α’ και Β’ Δημοτικού, για τα εκπαιδευτικά πακέτα Alpha English και Beta English, καθώς και για το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης του ΠΕΑΠ (η-ΠΕΑΠ).

Για τα βιβλία της Γ΄ Δημοτικού Magic Book I και Magic Book II, η υπεύθυνη του ΠΕΑΠ συνεργάζεται με τη Θωμαή Αλεξίου και τη Μαρίνα Ματθαιουδάκη, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ. Έχουν αναλάβει την επιστημονική ευθύνη του σχεδιασμού και της παραγωγής των βιβλίων του μαθητή και του εκπαιδευτικού, ενώ καθοδηγούν την ομάδα παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη.

Επιστημονική υπεύθυνη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ είναι η Ευδοκία Καραβά, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής του ΕΚΠΑ και Υποδιευθύντρια του RCeL. Εκτός από το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία της διενέργειας του συνολικού προγράμματος, η κ. Καραβά έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη και μετέχει ενεργά στην ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού για την εξ αποστάσεως (αυτο)εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ και το επιμορφωτικό πακέτο «EYL e-course».