Γενικές πληροφορίες

Για το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου συνεργάστηκαν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι με τους συντελεστές του κάθε «πακέτου» και τους εκπαιδευτικούς της τάξης που το δοκίμασαν, το αξιοποίησαν και έδωσαν στις συγγραφικές ομάδες σημαντική ανατροφοδότηση, βάσει της οποίας το υλικό πήρε την τελική του μορφή.

 

Το υλικό της Α’ Δημοτικού είναι ολόκληρο αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει: (α) εικονογραφημένα φύλλα, καρτέλες και worksheets για το μαθητή, (β) οδηγό του εκπαιδευτικού, και (γ) ηχητικό υλικό με διαλόγους και τραγουδάκια. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του, θα διανεμηθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  2012-13 και σε έντυπη μορφή, με DVD, σε ειδικό ντοσιέ. || Συντελεστές Alpha English

Το υλικό της Β’ Δημοτικού είναι αναρτημένο και αυτό σε ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει: (α) εικονογραφημένα φύλλα, καρτέλες και worksheets για το μαθητή, (β) οδηγό του εκπαιδευτικού, και (γ) ηχητικό υλικό με διαλόγους, παραμύθια, ρίμες και τραγουδάκια. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του, θα διανεμηθεί, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-13 και σε έντυπη μορφή, με DVD, σε ειδικό ντοσιέ. || Συντελεστές Beta English

Το υλικό της Γ’ Δημοτικού είναι αναρτημένο και αυτό σε ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει: (α) ενότητες του βιβλίου (β) κεφάλαια του Teacher’s Book, και (γ) ηχητικό υλικό με διαλόγους, παραμύθια, ρίμες και τραγουδάκια.

 

Το Magic Book είναι μαγικό και πολλαπλασιάζεται!

Το Magic Book που διανέμεται και φέτος στα σχολεία στην πιλοτική του μορφή αναμορφώνεται, βάσει της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών που το αξιοποίησαν. Το βιβλίο αυτό θα εκτυπωθεί για να διανεμηθεί το 2013-14, έγχρωμο, με DVD, σε όλους τους μαθητές της Γ’ Δημοτικού που δεν έχουν ξανακάνει Αγγλικά, με τίτλο Magic Book 1.

Το πιλοτικό Magic Book και το εκπαιδευτικό υλικό για τις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού βοήθησαν να γεννηθεί το Magic Book 2: το βιβλίο για τα «προχωρημένα» τριτάκια, δηλαδή τους μαθητές που έχουν ήδη κάνει Αγγλικά δυο χρόνια. Αυτό αναπαράγεται ήδη για να διανεμηθεί στα σχολεία και στους μαθητές. Επίσης, ανεβαίνει σταδιακά εδώ για να αξιοποιηθεί από την αρχή της φετινής χρονιάς μαζί με το πιλοτικό βιβλίο.  || Συντελεστές Magic Book