Εκδηλώσεις

Στο πεδίο αυτό δημοσιεύουμε πληροφορίες και υλικό από πρόσφατες εκδηλώσεις που έχει οργανώσει η Ομάδα Έργου για το ΠΕΑΠ, ενώ στο σχετικό αρχείο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει προγράμματα και υλικό παλαιότερων εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς είχαν και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ αρκετές από αυτές αφορούν εκπαιδευτικές συναντήσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα. Παρουσιάζουμε επίσης πληροφορίες και υλικό για επιστημονικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν ή πρόκειται να συμμετέχουν συνεργάτες του ΠΕΑΠ – στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τέλος παρουσιάζουμε νέα και ανακοινώσεις για μελλοντικές εκδηλώσεις του ΠΕΑΠ.