Αρχείο εκδηλώσεων

1ST HELLENIC CONFERENCE ON EARLY LANGUAGE LEARNING FIRST STEPS TO MULTILINGUALISM: THE GREEK PROGRAMME OF ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS

Στις 14-16 Ιουνίου του 2013 πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία, στην Ανάβυσσο Αττικής. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε εκπαιδευτικές πολιτικές για την πολυγλωσσία και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών από παιδιά.

Ομιλητές ήταν μέλη της Ομάδας Έργου του ΠΕΑΠ, καθώς και διεθνούς κύρους προσκεκλημένοι επιστήμονες (Angelika Kubanek, Carmen Muñoz, Marianne Nikolov, Lucilla Lopriore και Cor van der Meer). Το Συνέδριο έδωσε ακόμη τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που δίδαξαν σε τάξεις ΠΕΑΠ (Α’ και Β’ Δημοτικού) να προβάλουν, σε ειδικό χώρο με τη μορφή αφίσας, πρακτικές τους που βασίστηκαν στο υλικό του ΠΕΑΠ και ανέδειξαν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογών στην τάξη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σε όλη τη διάρκεια του 2010 και του 2011 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ τις οποίες οργάνωσαν Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής που έχουν επιλεγεί ως συνεργάτες της Ομάδας Έργου. Το υλικό για τις ενημερωτικές συναντήσεις, το οποίο είναι προσβάσιμο πιο κάτω το ανέπτυξε η Ομάδα Έργου:

  • Ένας Χρόνος ΠΕΑΠ [ppt]
  • Το Εκπαιδευτικό Υλικό του ΠΕΑΠ [ppt]
  • Η Ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ [ppt]
  • Το «Μαγικό βιβλίο» της Γ’ Δημοτικού [pdf]
  • Το Έργο και η Υλοποίησή του [ppt]
  • Φύση και Αρχές του ΠΕΑΠ [ppt]
  • Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του ΠΕΑΠ [ppt

Για να κατεβάσετε την Έκθεση βάσει των πληροφοριών και δεδομένων που κατέθεσαν οι συνεργαζόμενοι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής πατήστε εδώ.

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

Με την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο Δι-ημερίδες, μία στην Αθήνα, στις 20-21 Οκτωβρίου 2010 (στην αίθουσα Jacqueline de Romilly του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας) και μία στη Θεσσαλονίκη στις 1-2 Νοεμβρίου 2010 (στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι χαιρετισμοί και οι ομιλίες των εισηγητών βιντεοσκοπήθηκαν και είναι προσβάσιμες πιο κάτω:

Ομιλίες-Βιντεοπαρουσιάσεις της επιμόρφωσης: