Πρόσφατες εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (Νοέμβριος 2013)

Η ημερίδα, η οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του ΙΕΠ και αποτέλεσε συνακόλουθη δραστηριότητα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Εκμάθηση Γλωσσών σε Νεαρή Ηλικία, είχε ως στόχο να ενημερωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής για τις κοινότητες πρακτικής και μάθησης και να εκπαιδευθούν στην οργάνωση και τη διαχείρισή τους. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της ημερίδας είναι τα εξής:

 • Τρία χρόνια ΠΕΑΠ και η επόμενη μέρα: Η βιωσιμότητα των υποδομών [pptx
 • Οι «Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής» ως εργαλείο επιμόρφωσης [pptx
 • Η ανάπτυξη της δικής μας κοινότητας: Δείγμα «καλής πρακτικής [pdf]
 • Παρουσίαση της Διαδικτυακής Κοινότητας για την συνεργασία τάξεων VeC [pptx]
 • Παρουσίαση της Πλατφόρμας εκπαιδευτικών Αγγλικής “2-gather” [pptx]


1ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ιούνιος 2013)

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ανάβυσσο Αττικής, Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής και εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική ηλικία, μοιράστηκαν χρήσιμες πρακτικές με τους συναδέλφους τους και παρακολούθησαν εισηγήσεις από διεθνούς κύρους προσκεκλημένους. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα και τις εισηγήσεις του συνεδρίου  πατήστε εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΑΠ (Οκτώβριος 2012)

Διημερίδα, στην Αθήνα, για τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της διημερίδας είναι τα εξής:
 • Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης [ppt]
 • Δραστηριότητες για την Α’ δημοτικού [ppt]
 • Δραστηριότητες για τη Β’ δημοτικού [ppt]
 • Δραστηριότητες για τη Γ΄ Δημοτικού - Magic Book [ppt]
 • Ο Ρόλος του γονιού στην εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας [ppt]


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤIKΩΝ ΠΕΑΠ (Σεπτέμβριος 2012)

Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Αγγλικής γλώσσας κ. Αντώνη Φραγκούλη. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της Ημερίδας είναι τα εξής:

 • Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ).
 • Βιωματικές διδασκαλίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής στις τάξεις Α', Β' και Γ' του Δημοτικού σχολείου. 
   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤIKΩΝ ΠΕΑΠ (Μάρτιος 2012)

Δύο Ημερίδες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, για τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια των δύο εκδηλώσεων είναι τα εξής:

 • Policies of introducing foreign languages early in school. Experiences from Greece and other parts of Europe [ppt]
 • Το προφίλ των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ και οι ανάγκες επιμόρφωσής τους [ppt]
 • Η πλατφόρμα επιμόρφωσης και το ηλεκτρονικό επιμορφωτικό υλικό [ppt]
 • Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ [ppt]
 • Ε-training for teachers of very young learners of English [ppt]
 • Alpha English. Το ΠΕΑΠ πάει Α' Δημοτικού [ppt]
 • Beta English. Το ΠΕΑΠ πάει και στη Β' Δημοτικού [ppt]
 • Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό της Α' και Β' Δημοτικού [ppt]
 • Using the Magic Book with the 3rd year primary pupils [ppt]ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ (Μάιος 2012)

Εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ του νομού Βοιωτίας στη Λιβαδειά σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής, κ. Μαρία Μαλίτσα. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, συνδέθηκαν οι επιμορφώτριες που βρίσκονταν στην Αθήνα (μέσω του Κέντρου Δικτύου του ΕΚΠΑ) και στη Θεσσαλονίκη (μέσω του Κέντρου Δικτύου του ΑΠΘ) μεταξύ τους και με το 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της Ημερίδας είναι τα εξής:

 • Το προφίλ των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ και οι ανάγκες επιμόρφωσης
 • Διδάσκοντας στην Α' και τη Β' Δημοτικού
 • Η πλατφόρμα επιμόρφωσης και το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό
 • Διδάσκοντας στη Γ' Δημοτικού: το Magic Book Ι και ΙΙ
   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ (Νοέμβριος 2011)

Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Βόλο Μαγνησίας σε συνεργασία με την ΠΕΚΑΔΕ. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της Ημερίδας είναι τα εξής:

 • Τα Αγγλικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ
 • Η διδασκαλία της Αγγλικής στη Α' Δημοτικού: Alpha English
 • Η διδασκαλία της Αγγλικής στη Β' Δημοτικού: Beta English
 • Η διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ' Δημοτικού: Magic Book