Οι εμπειρίες σας και τα σχόλιά μας

Η καταχώρηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών ξεκίνησε αυθόρμητα όταν άρχισαν να γράφουν στην Ομάδα Έργου οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του προγράμματος ώστε να διηγηθούν τις εμπειρίες τους, να επικοινωνήσουν τις αγωνίες τους, να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να μας προτείνουν λύσεις σε διάφορα ζητήματα. Η Ομάδα αποφάσισε να συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ και, περιοδικά, να τα σχολιάζει.

Με σκοπό να μοιραστούν οι εκπαιδευτικοί και αυτή τη σχολική χρονιά (2012-13) τις εμπειρίες τους μαζί μας και με τους συναδέλφους τους, ζητούμε να επικοινωνούν μαζί μας (peap@enl.uoa.gr). Αυτή η ιστοσελίδα εξάλλου ενδιαφέρει πολλούς και γι’ αυτό παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα.