Εκπαιδευτικοί "χωρίς όνομα"

Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια από τα σχόλια των εκπαιδευτικών. Τα σχόλια αυτά προέκυψαν από τα ερωτήματα «ανοιχτού τύπου» στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της δεύτερης χρονιάς εφαρμογής του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, τα σχόλια αφορούν: α) στη στάση των γονέων των μαθητών απέναντι στο ΠΕΑΠ, β) στις προτάσεις τους για πιθανές βελτιώσεις του προγράμματος και γ) στη γενική τους εντύπωση σε σχέση με το βιβλίο της Γ’ Δημοτικού, το Magic Book.

α) Ποια ήταν η στάση των γονέων των μαθητών σας απέναντι στο ΠΕΑΠ;

«Στην αρχή, η στάση των γονέων ήταν  επιφυλακτική και αντιμετώπιζαν το πρόγραμμα με καχυποψία και αρνητισμό γιατί πίστευαν ότι θα χρειαστεί να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος. Τους φαινόταν παράξενο για παράδειγμα το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι μόνο προφορική, καθώς στα φροντιστήρια τα παιδιά αρχίζουν να γράφουν από τόσο μικρή ηλικία.  Μέσα από τη συζήτηση και την διευκρίνιση των στόχων και των μεθόδων, καθησυχάστηκαν και φαίνονται να εμπιστεύονται το πρόγραμμα του σχολείου όπως θα διαμορφωθεί και στις μεγαλύτερες τάξεις.»

 «Επικροτούν την όλη διαδικασία, αγχώνονται κάποιες φορές, δείχνουν συνέπεια αν τους ζητηθεί βοήθεια από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής, ενδιαφέρονται για την πρόοδο του παιδιού τους, συμμετέχουν στα τυχόν δρώμενα, βοηθούν το παιδί στο σπίτι, κατανοούν ότι η εκμάθηση της Αγγλικής είναι πλέον κοινωνική ανάγκη, λένε «ευχαριστώ για ότι κάνετε» στον εκπαιδευτικό Αγγλικής.»

«Αρχικά οι γονείς είναι επιφυλακτικοί κυρίως διότι δεν γνωρίζουν τη λογική του ΠΕΑΠ και τη μεθοδολογία που ακολουθείται. Όταν ξεκαθαριστούν και εξηγηθούν αυτά οι γονείς χαλαρώνουν και με τον καιρό απολαμβάνουν τα οφέλη. Μικροπροβλήματα πάντα υπάρχουν με αγχωτικούς γονείς που κάνουν επαναλήψεις στο σπίτι (και εμείς αγανακτούμε). Το πιο δύσκολο είναι η νοοτροπία των γονέων να κακομαθαίνουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να μην προσαρμόζονται ικανοποιητικά στους κανόνες της τάξης.»

 «Είναι θετικές σε γενικές γραμμές, με μια τάση αμφισβήτησης από μια πολύ μικρή μερίδα, λόγω μη σωστής ή καθόλου πληροφόρησης. Υπάρχει μια μικρή μερίδα γονέων/κηδεμόνων που νομίζουν πως τα Αγγλικά στην Α' Δημοτικού θα "υπερισχύσουν" ή θα "καλύψουν" την εκμάθηση των Ελληνικών. Πάντως σε μεγάλο ποσοστό οι γονείς έχουν αγκαλιάσει το θεσμό αυτό, ο οποίος με μικρές βελτιώσεις θα μπορούσε να αλλάξει τη παιδεία προς το καλύτερο.»

«Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν απαιτείται γράψιμο και βοήθεια από το σπίτι, οι γονείς διατηρούν μια θετική στάση απέναντι στην ξένη γλώσσα. Δεν ενδιαφέρονται όμως ιδιαίτερα  και παρόλο που στην αρχή της σχολικής χρονιάς ζήτησα να υπάρχει επικοινωνία ελάχιστοι γονείς ρώτησαν για την πρόοδο των παιδιών τους.»

«Αρχικώς αντιμετωπιζόταν με καχυποψία και κριτική διάθεση. Βλέποντας όμως τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στα παιδιά τους αναθεώρησαν και απέκτησαν θετικότερη στάση. Σπουδαίο ρόλο σε αυτό παίζει η "εκπαίδευση" τους, καθώς όταν ενημερώνονται γίνονται και πιο δεκτικοί και λιγότερο επιφυλακτικοί. Σε αυτό ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να είναι ψύχραιμος και να στηρίζει το ΠΕΑΠ και τους στόχους του για να μπορέσει να καθησυχάζει τις οποίες ανησυχίες των γονέων και να τους έχει υποστηρικτές του έργου του και συμμάχους και όχι "απέναντι" του.»

β) Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή του ΠΕΑΠ;

«Αν το υλικό κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή για τον καθηγητή θα γίνει ευκολότερη η διαδικασία, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το σχολείο δεν μπορεί να καλύψει ούτε το χαρτί εκτύπωσης. Επιπλέον η προσθήκη οπτικοακουστικού υλικού στο extra material που ήδη υπάρχει θα ήταν χρήσιμη. Τέλος, θεωρώ ότι η γενικότερη φιλοσοφία των γονιών απέναντι στην ξένη γλώσσα θα αλλάξει, αν γίνονται ευρείες και τακτικές ενημερώσεις ,ανά νομό ή πόλη, από τους συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής.»

«Με ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα Αγγλικών ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Με μικρότερα τμήματα γιατί σε μια τάξη με 24 παιδιά μικρής ηλικίας το διδακτικό έργο είναι δύσκολο. Με υπαρκτό υλικό στα σχολεία (flashcards, παιχνίδια, ιστορίες, DVDS) ώστε να κινητοποιούνται περισσότερο οι μαθητές. Με διδασκαλία της ξένης γλώσσας όχι μόνο τις τελευταίες ώρες του σχολικού προγράμματος αλλά και τις πρώτες όπου η διαύγεια και η διάθεση των μαθητών είναι μεγαλύτερες.»

«Με την ενημέρωση των γονέων από τον/την εκπαιδευτικό, την αλλαγή της "κουλτούρας" του κάθε σχολείου, ώστε να "αγκαλιάσει" τη δράση, και γενικά την προώθηση του ΠΕΑΠ από τους μετόχους (stakeholders). Σημαντική παράμετρος είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού από εξειδικευμένους επιστήμονες, ώστε να αισθάνεται επαρκής στο ρόλο του αλλά και η συνεχής υποστήριξη από το Σχολικό Σύμβουλο.»

«Με παρουσίαση δειγμάτων διδασκαλίας και ένα forum που οι καθηγητές θα μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να ανταλλάσσουν υλικό.»

«Επειδή υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκολίες στο σχολείο είτε με την εκτύπωση του υλικού είτε με το διαδίκτυο καθώς και κάποια άλλα προβλήματα , πιστεύω πως θα βοηθούσε πολύ τον εκπαιδευτικό  να είναι συγκεντρωμένο όλο το υλικό σε ένα βιβλίο δασκάλου και όλο το οπτικοακουστικό υλικό σε ένα CD/DVD. Από την εμπειρία μου φέτος, παρότι τις περισσότερες φορές προετοιμαζόμουν από το σπίτι, ήταν πολύ αγχωτικό για τον εκπαιδευτικό να τυπώνει το υλικό. Επίσης αρκετοί γονείς μου είπαν ότι στην δευτέρα δημοτικού θα ήθελαν κάποια μορφή βιβλίου/τετραδίου.»

« Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να έχουμε μέρος από το υλικό που ζητούν πολλές από τις δραστηριότητες του ΠΕΑΠ. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι τις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού τις αναλαμβάνουν αναπληρώτριες-ες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν παιδιά και κατά συνέπεια δεν μπορούν να βρουν ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν όλα αυτά τα αμαξάκια, πλαστικά φρούτα κλπ. που ζητούν οι δραστηριότητες του ΠΕΑΠ. Θα μας ήταν επίσης χρήσιμη μια έντυπη μορφή του υλικού του ΠΕΑΠ και ίσως ένα CD ή DVD με τα τραγούδια και τα video που χρησιμοποιούνται.»

«Ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί η άποψη ότι και στη Β' τάξη το μάθημα θα βασίζεται μόνο στον προφορικό λόγο. Οι μαθητές που παρακολούθησαν το μάθημα τον αγγλικών στην Α' τάξη "διψούν"- ανυπομονούν να μάθουν τα γράμματα και να γράψουν. Επίσης μακάρι η εφαρμογή του ΠΕΑΠ να διευρυνθεί και στις υπόλοιπες τάξεις.

Βασική προϋπόθεση θεωρώ ότι είναι η προσέγγιση της γλώσσας με παιγνιώδη τρόπο και μέσα από ήχους. Ο παιγνιώδης τρόπος όμως όπως προτείνεται στις δραστηριότητες είναι «μέθοδος» που απαιτεί πολλοί από εμάς τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουμε τη δεύτερη φύση μας, τη διδασκαλία. Επομένως χρειάζονται βιωματικά σεμινάρια ακόμη και με ανθρώπους της δραματικής τέχνης. Επιπλέον μετά από δύο χρόνια εφαρμογής του στο σχολείο μου και μετά από συζητήσεις με συναδέλφους δηλώνω απερίφραστα την ανάγκη για μικρότερα τμήματα. Πολλές δραστηριότητες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να πετύχουν τους στόχους τους με 24 παιδιά στη Α δημοτικού.»  

«Βελτιώθηκε ήδη πάρα πολύ φέτος! Οποιοσδήποτε εμπλουτισμός της ύλης βέβαια θα είναι ευπρόσδεκτος καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης και ανταλλαγής προβληματισμού και εμπειρίας ανάμεσα σε συναδέλφους. Ενδεχομένως να βοηθούσε και ένα ειδικό forum στο Διαδίκτυο.»

«Αν συγκρίνω την πρώτη με την δεύτερη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος νομίζω πως τα υπάρχει σημαντική βελτίωση και τα προγράμματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το υλικό έχει εμπλουτιστεί και καλό θα είναι να εμπλουτίζεται διαρκώς με δραστηριότητες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Θα ήταν χρήσιμο να σταλθεί ένα CD με τραγουδάκια για την πρώιμη παιδική ηλικία καθώς και αφίσες και παραμύθια. Πολύ χρήσιμα είναι και τα σεμινάρια επιμόρφωσης .Για παράδειγμα στις εικαστικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχουμε καμία κατάρτιση.»

γ) Ποιες ήταν οι γενικές εντυπώσεις σας σχετικά με τη χρήση του Magic Book (ποικιλία, ευχρηστία, επιπρόσθετο οπτικό-ακουστικό υλικό, ηχητικό υλικό, καταλληλότητα για μαθητές, καταλληλότητα για τα δεδομένα της τάξης σας).

«Το βασικότερο είναι ότι αρέσει στα παιδιά και το διασκεδάζουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύχρηστο, έρχεται σαν συνέχεια της Β' τάξης και τα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι μέσα στα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Παράλληλα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα θέματα του να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες με readers (π.χ. Goldilocks, The city mouse and the country mouse), τραγούδια και κατασκευές (π.χ.make a  Pinnochio puppet). Πιστεύω ότι οι δραστηριότητες που στηρίζονται στο ηχητικό υλικό είναι πολύ απλές καθώς σχεδόν πάντα δίνονται με τη σειρά ή είναι ακριβώς τα ίδια κείμενα με τον αρχικό διάλογο του μαθήματος. Επίσης θεωρώ πολύ πετυχημένη την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από language chunks. Ελπίζω να μην υπάρξει πρόβλημα με την μετάβαση των μαθητών μας στη Δ' τάξη, όπου σε μεγάλο βαθμό δεν ακολουθείται η ίδια φιλοσοφία.»

«Θεωρώ θετικό ότι το βιβλίο είναι ασπρόμαυρο και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να το χρωματίσουν όπως εκείνα θέλουν. Μου αρέσουν πολύ οι δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας, καθώς και η ποικιλία δραστηριοτήτων του βιβλίου. Με δυσκόλεψε πολύ η χρήση του ηχητικού υλικού, καθώς κάθε δραστηριότητα δεν είναι ξεχωριστό track, όλο το cd αποτελείται από δέκα tracks, όσα units υπάρχουν στο βιβλίο. Αυτό που με δυσκόλεψε είναι το ν' αναθέσω εργασία για το σπίτι, καθώς οι δραστηριότητες του βιβλίου έχουν μόνο περιγραφικές οδηγίες και δεν συνοδεύονται από αρίθμηση (π.χ. άσκηση 3, ή activity B).»

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις από τη χρήση του βιβλίου είναι πολύ θετικές. Ομολογώ ότι τους δικούς μου αρχικούς δισταγμούς εξάλειψε η θετική ανταπόκριση των μαθητών μου. Στην πορεία προστέθηκε και η θετική αντίδραση των γονέων οι οποίοι ήταν αρχικά ενημερωμένοι από εμένα για το σκοπό του μαθήματος αλλά παρέμενα διστακτικοί ως προς την απήχηση που θα είχε στα παιδιά τους. Επέστρεψαν μετά από δυο μήνες μιλώντας με ενθουσιασμό για τις ιστορίες που επαναλάμβαναν τα παιδιά τους και την όρεξη που έδειχναν για τα αγγλικά του σχολείου.  Μεγάλο ρολό στη διαμόρφωση αυτής της θετικής άποψης παίζει και το γεγονός ότι τα παιδιά αισθάνονται το βιβλίο σα δικό τους δημιούργημα αφού συμμετέχουν στην εικονογράφηση και απολαμβάνουν να παίζουν τους ρόλους που βρίσκουν στις ιστορίες. Πιστεύω ότι οι επόμενες χρονιές διδακτικής εμπειρίας του βιβλίου θα είναι ακόμα καλύτερες εφόσον θα έχει βελτιωθεί και ο δικός μου ρόλος στην παρουσίαση και αξιοποίηση του υλικού.»

«Μου άρεσε η φρέσκια προσέγγιση της διδασκαλίας μέσα από ιστορίες και τα παιδιά έδειξαν να το διασκεδάζουν. Τους άρεσαν τα τραγούδια, ιδιαίτερα αυτά που είχαν μουσική rap. Μου άρεσε το γεγονός ότι γλωσσικά οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με αρκετά πράγματα, τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου όσο και σε επίπεδο γραμματικής. Μου άρεσε επίσης η θεματολογία των ιστοριών και το γεγονός ότι τους ευαισθητοποιεί σε θέματα όπως η υγιεινή διατροφή ή περιβαλλοντικά προβλήματα. Θα ήθελα να υπάρχει και ένα, έστω μικρό, workbook για να απασχολούνται λίγο και στο σπίτι και να έχουν μια επαφή και ένα κίνητρο για διάβασμα. Φαντάζομαι ότι όταν μπει χρώμα το βιβλίο θα γίνει πιο ελκυστικό και καλαίσθητο (αν και στα παιδιά άρεσε πάρα πολύ να το χρωματίζουν - πράγμα που ποτέ δεν θα περίμενα).»

«Η μουσική άρεσε πολύ, ζωηρή, συγκινητική, χαρούμενη, ανάλογα την περίσταση και καθόλου 'στημένη'. Ειδικά το τραγούδι της bella the cat στο lesson 3 και το τραγούδι στην προσευχούλα του Pinocchio αποδείχτηκαν έπη που τα παιδιά (και εγώ) δεν χόρταιναν να ακούνε! Ωστόσο, λίγα αγοράκια ήθελαν όχι τόσο παιδικά τραγούδια, και ζητούσαν στις ιστορίες πιο πολύ μυστήριο και αγωνία! Οι διάλογοι σε μερικές φάσεις είναι πολύ γρήγοροι, αλλά επαναλαμβάνουμε το δύσκολο σημείο. Άλλες εντυπώσεις-σχόλια αφορούν τις ασκήσεις. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ποικιλία, αν και μερικά, πιο προχωρημένα, ήθελαν πιο δύσκολες ασκήσεις. Η δομή του κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για τον καθηγητή και όπως φαίνεται εύκολα μπορούν και τα παιδιά να επακολουθήσουν το ρυθμό του βιβλίου-δεν είναι πυκνογραμμένο. Το γεγονός ότι το βιβλίο είναι ασπρόμαυρο δεν φάνηκε να ενοχλεί ιδιαίτερα τα παιδιά. Προσθέτω στα θετικά και την επανάληψη ορισμένου λεξιλογίου από κεφαλαίο σε κεφάλαιο.»

«Για τους μαθητές της φετινής Γ τάξης- οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί Αγγλικά την προηγούμενη χρονιά- το Magic Book αποτέλεσε πραγματικό εφαλτήριο για την εισαγωγή τους στην Αγγλική γλώσσα. Η ποικιλία των θεμάτων ικανοποιεί όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους εκπ/κούς. Η φαντασία των μικρών μαθητών δίνει άλλες διαστάσεις στην ουσιαστική εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Η έλλειψη έγχρωμης εκτύπωσης πραγματικά βοήθησε τους μικρούς μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους "μαγικά βιβλία", ξεχωριστό για τον κάθε ένα. Κάποια τραγούδια (π.χ Pinnochio song) τους έγιναν εμμονές και τραγουδήθηκαν με όλους τους τρόπους, σε κάθε γωνιά του σχολείου. Τα stories δραματοποιήθηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές αν αναδιπλώσουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα.

 «Η γενική μου εντύπωση είναι πολύ θετική, απόλαυσα αυτό το βιβλίο και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές μου. Βρήκαν πολύ πρωτότυπα κάποια listening και τώρα προς το τέλος ήταν έτοιμοι να αφομοιώσουν και άλλες εκφράσεις εκτός του βασικού κειμένου (όπως π.χ. το washing the dishes - unit 6) και να τις χρησιμοποιήσουν. Οι δύο τάξεις που δίδασκα φέτος είχαν διαφορετικό αριθμό παιδιών. Στην μία τάξη είναι 21 παιδιά και στην άλλη 6. Σαφώς η επανάληψη και η δημιουργικότητα ήταν περισσότερη στα λίγα παιδιά χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι και τα πολλά δεν έχουν πλέον άνεση να με καταλάβουν όταν τους μιλώ στα αγγλικά ή τα περισσότερα από αυτά να απαντήσουν φτιάχνοντας και δικές τους εκφράσεις. Βέβαια στην αρχή της χρονιάς είχαμε κάποια προβλήματα με το ηχητικό υλικό μέχρι να μας το κατηγοριοποιήσει ο δάσκαλος από το πειραματικό σχολείο του Ευόσμου αλλά τίποτα το σημαντικό. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αναφέρω κάποια συγκεκριμένα σημεία του βιβλίου: 1. Το μάθημα με την Lady Decay (unit 5) είχε μεγάλη απήχηση καθώς συνέπεσε και με την επίσκεψη του τοπικού οδοντιάτρου για την ενημέρωση των παιδιών καθώς του τραγουδήσαμε και το αντίστοιχο τραγουδάκι. 2. Το καλύτερό τους listening ήταν στην σελ. 48 (Unit 3) καθώς είχε το στοιχείο της έκπληξης. Το ότι δεν μπόρεσαν από την αρχή να φανταστούν το τέλος τους τρέλανε. (Με την καλή έννοια)

Σας ευχαριστώ.»

«Το Magic Book αρέσει στους μαθητές μου αλλά και σε μένα! Οι ιστορίες κάθε ενότητας είναι ενδιαφέρουσες, έχουν πολύ καλούς διαλόγους και ποικιλία στη θεματολογία που συνδέεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Όσον αφορά στην ευχρηστία, καλό θα ήταν οι εικόνες της ιστορίας να είναι αριθμημένες, όπως και οι ασκήσεις, ώστε να μπορούμε να δίνουμε καλύτερα οδηγίες και να διευκολύνονται οι μαθητές να παρακολουθούν στην τάξη. Το ηχητικό υλικό είναι αρκετά καλό. Ίσως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με περισσότερα τραγούδια (αν και μπορούμε να χρησιμοποιούμε επιπλέον υλικό από το site του rcel που έχει πολλά ωραία βιντεάκια με τραγούδια από το you tube).»

 «Αν και ασπρόμαυρο, άρεσε πολύ στα παιδιά. Μπήκαν στη λογική ότι ο καθένας και η καθεμιά θα το χρωματίσει ανάλογα με τις προσωπικές του/της προτιμήσεις. Άρεσε πολύ η ιστορία του Πινόκιο και το τραγούδι του (Star light, star bright), αρχικά γέλασαν αλλά μετά το ζητούσαν συνέχεια. Άρεσε πολύ και το τραγούδι "I can sing a rainbow". Το πιο θετικό στοιχείο του βιβλίου θεωρώ πως ήταν τα projects της τελευταίας σελίδας κάθε ενότητας. Τα παιδιά ζωγράφιζαν πολύ πρόθυμα και σηκώνονταν και έκαναν παρουσίαση της ζωγραφιάς τους, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που παρουσιάστηκε στην ενότητα και κερδίζοντας το χειροκρότημα των συμμαθητών τους. Δινόταν σε όλα τα παιδιά η ευκαιρία να κάνουν παρουσίαση και συμμετείχαν πολύ αποτελεσματικά ακόμα και παιδιά με έντονες μαθησιακές δυσκολίες. Όλα βέβαια είχαν υποστήριξη (ήξεραν ότι αν κάπου δυσκολεύονταν θα τους ψιθύριζα "μικρές βοήθειες") και γενικά υπήρχε εκείνη την ώρα χαλαρό και χαρούμενο κλίμα. Τα παιδιά αλληλοϋποστηρίζονταν και δεν ενθαρρυνόταν καθόλου ο ανταγωνισμός. Όλο αυτό ήταν χρονοβόρο αλλά θεωρώ πως τα οφέλη ήταν πάρα πολλά για τα παιδιά.»

«Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διδάξει ποτέ. Το ότι δεν έχει χρώμα βοηθά απίστευτα στο να συγκεντρώνονται οι μαθητές στο κείμενο και όχι στην εικόνα συν του ότι χαίρονται να το ζωγραφίζουν.»

«Αρχικά σοκαρίστηκα όταν είδα το βιβλίο. Δε μου άρεσε οπτικά (θα το ήθελα έγχρωμο) και ακόμα δε μου άρεσε η ύλη που αρχικά τη βρήκα δύσκολη και πολύ πυκνή, δηλαδή η πρόοδος δυσκολίας μου φάνηκε πως αυξανόταν γρηγορότερα από ότι είχα συνηθίσει. Στην πορεία όμως και μην απαιτώντας από τα παιδιά να μαθαίνουν "κανόνες" και γραμματική αλλά διδάσκοντας μόνο lexical chunks είδα πως όχι μόνο η ανταπόκρισή τους ήταν θετική, αλλά και η γνώση τους αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Χωρίς να ξέρουν ότι χρησιμοποιούν π.χ. present continuous μιλάμε όλη την ώρα αναλύοντας το μάθημα σε present continuous. Οπότε είμαι μάλλον ευχαριστημένη με το βιβλίο τώρα που το έχω δουλέψει.»

«Ήταν πολύ ευχάριστο τόσο για εμένα όσο και τους μαθητές μου. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων, ακόμα και αυτών που ήταν πιο γλωσσικά απαιτητικές για τα παιδιά που έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα, ήταν επαρκή ώστε να κρατά τον ενδιαφέρον τους αμείωτο χωρίς να τους μπερδεύει και να τους κουράζει. Το ηχητικό υλικό, τόσο τα τραγούδια όσο και οι διάλογοι, ήταν πολύ καλοί. Ήταν τόσο κοντά στις προτιμήσεις των παιδιών που τους ήταν ευχάριστο να το ακούν πολλές φορές. Το βιβλίο ήταν κατάλληλο για τους περισσότερους μαθητές μου. Δυσκολεύτηκα επίσης να τους πείσω να μην προσπαθούν να διαβάσουν τους διαλόγους. Ήταν όμως στρεσογόνο για κάποιους να τους βλέπουν και να μην τους διαβάζουν. Το κεφάλαιο 4 "The wind and the sun" θα το ανεβάσουμε σε θεατρική παράσταση (προσαρμοσμένο στον αριθμό των μαθητών μου) στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γιατί είχαν μάθει τα λόγια από την τρίτη φορά που άκουσαν το cd!»

 «Το βιβλίο ακολουθεί τις σύγχρονες μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας (πχ. οργανώνει το λεξιλόγιο θεματικά, δεν παρουσιάζει τα γράμματα με τη σειρά και να προάγει την αποστήθισή τους, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών). Χρησιμοποιώντας το οι μαθητές συνηθίζουν να οργανώνουν μόνοι τους τη μελέτη τους και να ελέγχουν το αποτέλεσμά της (Self-assessment). Αποτελεί εξαιρετικό βιβλίο ειδικά για τους μαθητές των σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. που διδάχθηκαν δηλαδή Αγγλικά στην Α΄και Β τάξη, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και οι μαθητές των κλασσικών ολοήμερων σχολείων. Επίσης, ακολουθεί το πνεύμα των σχολικών εγχειριδίων για τα Αγγλικά της Δ΄, Ε΄και Στ΄Δημοτικού, τα οποία επαναλαμβάνουν και εμβαθύνουν στην ύλη. Οι ασκήσεις είναι ευχάριστες και κατάλληλες για την ηλικία τους. Το ηχητικό υλικό είναι πλούσιο. Θα προτιμούσα όμως να συνοδεύεται και από οπτικό υλικό, ίσως videos με τις ιστορίες του βιβλίου.»

«Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στην Δημόσια Εκπαίδευση. Πολύ αγαπητό από τα παιδιά. Θα περιμέναμε ακόμα περισσότερες δραστηριότητες μέσα από ένα Workbook, Portfolio.»

<Επιστροφή>