Ο ρόλος σας στο ΠΕΑΠ

Ο ρόλος που αναλαμβάνετε εσείς οι ίδιοι στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ είναι σημαντικός. Ως γονιός ενός μικρού μαθητή ή μαθήτριας που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την αγγλική γλώσσα είναι καλό να:

  • ενημερωθείτε για το περιεχόμενο και τη φύση του προγράμματος
  • έρχεστε σε επαφή με τον εκπαιδευτικό και να ρωτάτε για την πρόοδο του παιδιού σας
  • υποστηρίζετε και να ενθαρρύνετε το παιδί σας καθώς μαθαίνει τη γλώσσα χωρίς να το εξετάζετε για την πρόοδό του
  • επιβραβεύετε και να επαινείτε το παιδί σας για ό,τι καταφέρνει να κάνει με την ξένη γλώσσα. Μην το αποθαρρύνετε για όσα δεν έχει καταφέρει ακόμα, άλλωστε κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του ρυθμό
  • του παρέχετε υποστήριξη σχετικά με αυτά που μαθαίνει και με τον τρόπο που τα μαθαίνει στο σχολείο –μην δείχνετε τις αμφιβολίες σας ακόμη και αν τις έχετε (συζητήστε τες με τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γνωρίζετε Αγγλικά και επιθυμείτε να βοηθήσετε το παιδί σας, θυμηθείτε ότι ο ρόλος σας είναι απλά να το ενθαρρύνετε και να το υποστηρίζετε. Παίξτε μαζί του, αλλά μην προσπαθήσετε να το διδάξετε. Αυτός άλλωστε είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού.