Συντακτική ομάδα

Διευθύντρια έκδοσης:
Καθ. Βασιλική Δενδρινού

Συντακτική ομάδα:
Θωμαή Αλεξίου,
Ευδοκία Καραβά,
Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιμέλεια-σχολιασμός
Κειμένων:
Αλεξία Γιαννακοπούλου,
Αικατερίνη Ζουγανέλη,
Κλαίρη Κοσοβίτσα,
Μαρία Σταθοπούλου

Φιλολογική επιμέλεια
Ελληνικών κειμένων:
Κωστής Παττακός