Λίγα λόγια για το ΠΕ@Π e-περιοδικό

Το e-περιοδικό μας φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς της ξένης γλώσσας –και ειδικότερα της Αγγλικής. Απευθύνεται σε εκείνες και εκείνους που διδάσκουν στο Ελληνικό Δημοτικό σχολείο και ασχολούνται καταρχάς με την ανάπτυξη του κοινωνικού και αργότερα του σχολικού γραμματισμού των παιδιών μέσω της ξένης γλώσσας. Οι συντάκτριες του ΠΕ@Π ελπίζουν πως η ύλη θα ενδιαφέρει και εκπαιδευτικούς άλλων αντικειμένων, καθώς και γονείς των μαθητών του Δημοτικού.

Δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο: Ιούνιο και Δεκέμβρη.

Η ύλη του αφορά το ΠΕΑΠ και άλλα προγράμματα εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών σε μαθητές ηλικίας 5-10 ετών. Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, αναφορές μελετών, περιλήψεις ερευνητικών έργων, παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων και άρθρων που έχουν γραφτεί στην Ελληνική, την Αγγλική ή σε άλλη Ευρωπαϊκή γλώσσα.