ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

H Θωμαή Αλεξίου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας ΠΕΑΠ από το 2010 και συνεργάστηκε με την κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τελική παραγωγή των διδακτικών εγχειριδίων Magic Book 1 και Magic Book 2 της Γ’ τάξης Δημοτικού.

Η Φωτεινή Αναστασίου έχει σπουδάσει Γλωσσολογία (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και είναι κάτοχος MΑ στη Μετάφραση από το Πανεπιστήμιο του Surrey. Είναι Υποψήφια  Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υπήρξε συνεργάτιδα του προγράμματος ΠΕΑΠ για δυο χρόνια.

Η Μάρθα Γιαννακάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας ΠΕΑΠ και εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο RCeL. Έχει επίσης διδακτική εμπειρία ως καθηγήτρια αγγλικών στον ιδιωτικό τομέα.

H Αλεξία Γιαννακοπούλου είναι πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Koblenz-Landau (Γερμανία). Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικών σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού ΠΕΑΠ. Διορίστηκε πρόσφατα Σχολικός Σύμβουλος της αγγλικής γλώσσας.

Η Βασιλική Γκέκα είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το ίδιο πανεπιστήμιο με άριστα. Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο  RCeL και ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα.

Η Βασιλική Δενδρινού είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL). Είναι ιδρυματική υπεύθυνη του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) και έχει συντονίσει την επιστημονική έρευνα για το πρόγραμμα, την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών καθώς και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.

Η Καίτη Ζουγανέλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΑ στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Νεαρούς Μαθητές από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ως Πάρεδρος με θητεία για την Αξιολόγηση και την Επιμόρφωση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ως μέλος της Ομάδας Έργου του ΠΕΑΠ, είναι επιστημονική συνεργάτιδα του RCeL και ασχολείται με το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ.

H Ευδοκία Καραβά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και Υποδιευθύντρια του RCeL. Είναι επιστημονική υπεύθυνη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, υπήρξε και η ίδια επιμορφώτρια σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και είναι επιστημονικά υπεύθυνη για το σχεδιασμό του επιμορφωτικού πακέτου «EYL e-course» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ. 

Η Κλεοπάτρα Κοσοβίτσα-Βαρελά είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πανεπιστημιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία και την Παιδαγωγική και με μεταπτυχιακές σπουδές στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας ΠΕΑΠ συντόνισε τις συγγραφικές ομάδες που ανέπτυξαν και παρήγαγαν το εκπαιδευτικό υλικό ΠΕΑΠ για τους μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού, συμμετείχε στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών υλικών και υπήρξε παιδαγωγική σύμβουλος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής του υλικού.

Η Μαρία Λαφτσίδου είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει ΜSc στη Στατιστική & την Επιχειρησιακή Έρευνα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2011 είναι επιστημονική συνεργάτιδα για θέματα στατιστικής στο RCeL και έχει εμπλακεί σε πληθώρα μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ.

H Μαρίνα Ματθαιουδάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2010 είναι μέλος της Ομάδας Έργου για το ΠΕΑΠ και επιστημονική συνυπεύθυνη, μαζί με τη Θωμαή Αλεξίου, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τελική παραγωγή των διδακτικών εγχειριδίων της Γ΄ Δημοτικού, Magic Book I και Magic Book II.

Η Ντοριάνα Νικάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (με άριστα) και κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Ως μέλος της Ομάδας Έργου του ΠΕΑΠ από το 2011, εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο RCeL και έχει εμπλακεί στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ.

Η Σμαράγδα Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜSc στη Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εργάζεται στο RCeL και ασχολείται με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης ΠΕΑΠ, με επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών και με τη δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ. 

Η Μαρία Σταθοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (με άριστα), κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία καθώς και Διδακτορικού Τίτλου του ιδίου Τμήματος. Ως μέλος της Ομάδας ‘Εργου του ΠΕΑΠ από το 2010, εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο RCeL και ασχολείται με την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πύλης του ΠΕΑΠ.