Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Το «Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» προσφέρει στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής ένα e-course αυτοεκπαίδευσης με τίτλο TEACHING ENGLISH TO EARLY LANGUAGE LEARNERS (TELL). Το e-course αυτό αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες (modules) που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή. Το πρώτο από τα 6 θεματικά modules, δηλ. το “Introduction to Teaching Young Learners” διατίθεται σε όλους. Στα υπόλοιπα modules, πρόσβαση θα έχουν μόνον οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ, οι οποίοι πρέπει να κάνουν εγγραφή για να τους δοθεί είσοδος και να τα επισκεφτούν με όποια σειρά θέλουν, στο χρόνο και το ρυθμό που εξυπηρετεί τον καθένα.  

 

Πατώντας επάνω στην εικόνα του κάθε module, θα ανοίξει νέο παράθυρο/καρτέλα. Για περισσότερες οδηγίες πατήστε εδώ

 

 
Module 2*
Module 3*
Module 4*
Module 5*
Module 6*
 
Για να δείτε τους συντελεστές του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης πατήστε εδώ.

 

(*) Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι (login) για να δείτε αυτό το module. Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ.

Το «Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» προσφέρει στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής ένα e-course αυτοεκπαίδευσης με τίτλο TEACHING ENGLISH TO EARLY LANGUAGE LEARNERS (TELL). Το e-course αυτό αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες (modules) που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή. Το πρώτο από τα 6 θεματικά modules, δηλ. το “Introduction to Teaching Young Learners” διατίθεται σε όλους. Στα υπόλοιπα modules, πρόσβαση θα έχουν μόνον οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ, οι οποίοι πρέπει να κάνουν εγγραφή για να τους δοθεί είσοδος και να τα επισκεφτούν με όποια σειρά θέλουν, στο χρόνο και το ρυθμό που εξυπηρετεί τον καθένα.  

 

Πατώντας επάνω στην εικόνα του κάθε module, θα ανοίξει νέο παράθυρο/καρτέλα. Για περισσότερες οδηγίες πατήστε εδώ

 

 
 
Για να δείτε τους συντελεστές του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης πατήστε εδώ.