Ειδικές οδηγίες

Τα modules του e-course μοιάζουν δομικά και ακολουθούν παρόμοιους τρόπους πλοήγησης. Μπορείτε να διατρέξετε τα περιεχόμενα κάθε module σειριακά (χρησιμοποιώντας τα βέλη πλοήγησης) ή να αξιοποιήσετε τον πίνακα περιεχομένων στην αριστερή πλευρά (left sidebar), ο οποίος σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να μεταβείτε σε όποιο επιμέρους κεφάλαιο της ενότητας θέλετε να μελετήσετε. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την πλοήγηση και τις οπτικοακουστικές ρυθμίσεις του υλικού κάθε module, μπορείτε να βρείτε στην πάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας, πατώντας το σύνδεσμο ΗΕLP.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μελετήσετε κάθε ενότητα απευθείας στο σύνολό της ή κατά τμήματα, συνεχίζοντας τη μελέτη σας κάποια άλλη στιγμή. Με την ολοκλήρωση κάθε module, παρακαλούμε να μας αποστέλλετε τα σχόλιά σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που εμπεριέχεται σε κάθε module (SEND US FEEDBACK).

 

<Επιστροφή>