Συντελεστές Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης

Επιστημονική Υπεύθυνη του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης
Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Συντονίστρια του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης
Καίτη Ζουγανέλη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ 06

Ψηφιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης
Σμαράγδα Σ. Παπαδοπούλου, Ειδικός Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συγγραφική Ομάδα
Susanne Antonaros
Καίτη Ζουγανέλη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ 06
Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λιλίκα Κουρή
Θάλεια Χατζηγιάννογλου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

Γραφίστας/Σχεδιαστής Animations
Γεώργιος Πισκοπάνης

Αξιολογητές (Reviewers/Testers)
Δέσποινα Αγγελιδάκη, Σχολική Σύμβουλος
Θωμαή Αλεξίου, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Αγγελική Ανανγωστοπούλου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ06
Αλεξία Γιαννακοπούλου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ06
Γεωργία Γύφτουλα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ06
Χρύσα Λασκαρίδου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ06
Βαρβάρα Κουταλακίδου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής ΠΕ06
Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής
Θάλεια Χατζηγιάννογλου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής

 

Επιστροφή στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης