Μηνύματα σχολικών συμβούλων Αγγλικής

Εξομάλυνση της εφαρμογής και προβληματισμοί

Αντίθετα με την πρώτη περίοδο εισαγωγής του προγράμματος ΠΕΑΠ στις σχολικές μονάδες, η εφαρμογή του σήμερα φαίνεται να εξομαλύνεται ουσιαστικά. Παράγοντες που συμβάλλουν ενισχυτικά προς αυτήν την κατεύθυνση είναι:

 • Η συστηματική και σε βάθος εξοικείωση των διδασκόντων εκπαιδευτικών με τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος μέσα από την απτή σχολική πραγματικότητα
 • Ο χρονικός παράγοντας που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν, να τροποποιούν, να εμπλουτίζουν  και να διαμορφώνουν το περιεχόμενο του προγράμματος σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της τάξης τους
 • Η θετική προδιάθεση των εκπαιδευτικών προς τη φιλοσοφία του προγράμματος αλλά και προς την καλή διεξαγωγή του και η απόσειση του αρχικού τους φόβου να διαχειριστούν τις γλωσσικές και διδακτικές προκλήσεις στις Α΄ και Β΄ τάξεις του δημοτικού λόγω έλλειψης εμπειρίας ή συνειδητής προσωπικής επιλογής
 • Η στήριξη του προγράμματος από τις εκπαιδευτικές αρχές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Η ηθική στήριξη του προγράμματος από τους γονείς πολλοί από τους οποίους ομολογούν τα οφέλη του περιεχομένου του προγράμματος και του τρόπου διδασκαλίας του
 • Η τεχνολογική, υποδομή κάθε σχολικής μονάδας που αν και ποικίλει σε επάρκεια και είδος, παρόλα αυτά παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν κατά το δυνατόν σημαντικές δραστηριότητες του προγράμματος
 • Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της περιοχή ανεξάρτητα από την ενεργή ή μη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με σκοπό την ανταλλαγή  προβληματισμών και την άντληση ιδεών-προτάσεων

Αδιαμφισβήτητα η επιστημονική στήριξη του προγράμματος με: α) το διαρκή εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του διδακτικού υλικού, β) την άρτια καθοδήγηση των άμεσα εμπλεκομένων στο πρόγραμμα και γ) τη συστηματική αποτίμηση της εφαρμογής του με τον έλεγχο όλων των παραμέτρων και δ) οι συμβουλευτικές και επιμορφωτικές παρεμβάσεις των σχολικών συμβούλων.

Φυσικά δε λείπουν και τα προβλήματα καθώς η εφαρμογή του προγράμματος στο δημόσιο σχολείο συχνά προσκρούει σε εμπόδια που μπορούν να τη δυσχεράνουν, να αλλοιώσουν τη μορφή του προγράμματος ή να αναστείλουν την εφαρμογή πτυχών του. Τα προβλήματα που καταγράφονται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον της περιοχής Ηλείας, σύμφωνα με την προσωπική εμπειρία των διδασκόντων εκπαιδευτικών και των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων, έχουν ως εξής:

 • Τα καλά χωροταξικά δεδομένα ενός σχολείου δεν συνεπάγονται και την επαρκή ή κατάλληλη τεχνολογική υποδομή του, με αποτέλεσμα αρκετές σχολικές μονάδες να μη διαθέτουν καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας για τις τάξεις Α και Β Δημοτικού. Οι περισσότερες σχολικές μονάδες διαθέτουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-προβολών που μοιραία δεν ευνοεί αφενός τη διαρκή μετακίνηση των μικρών μαθητών και αφετέρου διεκδικείται ταυτόχρονα από περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας. Το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο όταν το σχολείο διαθέτει απλά ένα εργαστήριο πληροφορικής το οποίο επίσης διεκδικούν και εκπαιδευτικοί άλλων τάξεων ή ειδικοτήτων.
 • Η απουσία αυτοτελούς αίθουσας χαρακτηρισμένης ως «Αίθουσας Αγγλικής Γλώσσας» πλήρως εξοπλισμένης επιβάλλει τη διαρκή μεταφορά και εγκατάσταση στη σχολική τάξη κάθε είδους συμβατικό ή σύγχρονο τεχνολογικό υλικό, πράγμα που ο περιορισμένος σχολικός χρόνος δεν επιτρέπει σε καθημερινή βάση.
 • Η αρχιτεκτονική διάρθρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού στην τάξη (θρανία) δεν επιτρέπει είτε ομαδικές δραστηριότητες είτε κινητικές και άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες (δημιουργία γωνιάς ανάγνωσης ιστοριών, χώρος κατασκευών, κ.λ.π.)
 • Η αδυναμία πολλών σχολικών μονάδων να αναπαράγουν έντυπο ή να παράσχουν άλλης μορφής υλικό στους εκπαιδευτικούς της ξένης γλώσσας συχνά οδηγεί στο κοινό  επαναλαμβανόμενο αίτημα των εκπαιδευτικών να διανέμεται το διδακτικό υλικό του προγράμματος σε έντυπη μορφή από την πολιτεία.
 • Συχνά παρατηρείται προβληματισμός και απροθυμία κάποιων εκπαιδευτικών να αναλάβουν διδακτικό έργο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, με κύριο επιχείρημα την αδυναμία τους να διαχειριστούν αφενός μόνο προφορικές και παιγνιώδεις μορφές διδασκαλίας και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών. Το πρόβλημα επιτείνεται όταν καλούνται να διδάξουν σ’ αυτό το περιβάλλον εκπαιδευτικοί με άλλα κριτήρια πλην της ιδιαίτερης κατάρτισής τους σ’ αυτό το πεδίο ή της διδακτικής εμπειρίας τους σε ανάλογο, ή ακόμη της προσωπικής θετικής στάσης τους στο ιδιαίτερο αυτό διδακτικό έργο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι συνάδελφοι «βρέθηκαν» στο περιβάλλον των μικρών μαθητών μεταπηδώντας από περιβάλλοντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η αλλαγή των προσώπων των εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος λόγω υπηρεσιακών μεταβολών ή τοποθετήσεων με αποτέλεσμα να αποσυντονίζεται ο τρόπος διδασκαλίας, να απαιτείται νέα περίοδος προσαρμογής των εκάστοτε εκπαιδευτικών, κάτι που αφαιρεί χρόνο από την εφαρμογή του προγράμματος, και να καταγράφεται ασυνέχεια στο διδακτικό περιεχόμενο.
 • Η έλλειψη ψηφιακής κατάρτισης μεταξύ κάποιων εκπαιδευτικών δυστυχώς απολήγει στη χρήση μόνο έντυπης μορφής υλικού και την συνακόλουθη συρρίκνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών, πέρα από την έμπρακτη αλλοίωση του περιεχομένου του προγράμματος ΠΕΑΠ. 

Μαριάνθη Κοταδάκη
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Ν. Ηλείας

 

<Επιστροφή>