Μηνύματα σχολικών συμβούλων Αγγλικής

Από την αμφιβολία στην αποδοχή

Για να είμαι ειλικρινής στην αρχή του όλου εγχειρήματος, δηλαδή στην αρχή της εισαγωγής της Αγγλικής σε μαθητές πρώιμης ηλικίας, είχα και εγώ τις επιφυλάξεις μου. Άλλωστε αν και οι περισσότερες έρευνες κλίνουν υπέρ της διδασκαλίας των Αγγλικών σε πολύ μικρά παιδιά), δε λείπουν και οι προβληματισμοί. Εν τούτοις μπορώ να πω με βεβαιότητα τώρα πλέον, ότι η μικρή αυτή «επανάσταση» της εισαγωγής της διδασκαλίας της Αγγλικής σε πρώιμη ηλικία ήδη στέφεται με επιτυχία. Σε αυτό έχουν συμβάλλει:

 • Η διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη παιδαγωγική και η βιωματική μάθηση
 • Η μη κάλυψη μιας συγκεκριμένης, πεπερασμένης διδακτικής ύλης
 • Οι  επικοινωνιακές,  πρακτικές δεξιότητες που  αναπτύσσουν οι μαθητές
 • Η εξοικείωση του παιδιού με λέξεις, φράσεις και πολυτροπικά κείμενα (ιστορίες, παραμύθια, ρίμες, ποιήματα, cartoon, διαφημίσεις).
 • Η έμφαση στην προφορική επικοινωνία και έκφραση
 • Το επαναστατικό γεγονός ότι δεν διδάσκουμε γραφή και ανάγνωση
 • Η  δημιουργία περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, το οποίο δίνει κίνητρα στα παιδιά για να επικοινωνήσουν στα αγγλικά και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και εμπειρίες που ήδη έχουν για να μάθουν καινούρια πράγματα
 • Η μαθησιοκεντρική προσέγγιση
 • Η βιωματική μάθηση
 • Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες
 • Η σύνδεση της μάθησης με την απόλαυση
 • Η διαθεματικότητα των δραστηριοτήτων

Το μεγάλο όφελος από την καινοτόμα αυτή δράση είναι ότι θα λειτουργήσει συνειδητά ή ασυνείδητα ως πρότυπο διδασκαλίας όχι μόνο της ξένης γλώσσας αλλά και άλλων μαθημάτων.

Από την άλλη πλευρά δε λείπουν και μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά στην εφαρμογή της  διαδικασίας της  μάθησης. Μερικά από αυτά είναι:

 • Επιμονή στη διδασκαλία γραμματικής με τον «παραδοσιακό» τρόπο τόσο από κάποιους καθηγητές όσο και από κάποιους γονείς
 • Σύνδρομο στέρησης βιβλίου

Να σημειωθεί  ότι ενώ τα παιδιά χαίρονται με την παιγνιώδη μορφή μάθησης, οι γονείς με την αγωνία τους και με την ψύχωση με τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, μάλλον δυσχεραίνουν το έργο. Θα πρέπει ίσως να επιμορφωθούν και αυτοί.

Δρ. Γιάννης Λαμπρινάκος
Σχολικός Σύμβουλος Αρκαδίας-Λακωνίας

 

<Eπιστροφή>