Αρχείο εκδηλώσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σε όλη τη διάρκεια του 2010 και του 2011 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ τις οποίες οργάνωσαν Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής που έχουν επιλεγεί ως συνεργάτες της Ομάδας Έργου. Το υλικό για τις ενημερωτικές συναντήσεις, το οποίο είναι προσβάσιμο πιο κάτω το ανέπτυξε η Ομάδα Έργου:

  • Ένας χρόνος ΠΕΑΠ [pdf]
  • Το Εκπαιδευτικό Υλικό του ΠΕΑΠ [pdf]
  • Η Ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ [pdf]
  • Το «Μαγικό βιβλίο» της Γ’ Δημοτικού [pdf]
  • Το Έργο και η υλοποίηση του [pdf]
  • Φύση και αρχές του ΠΕΑΠ [pdf]
  • Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΕΑΠ [pdf

Για να κατεβάσετε την Έκθεση βάσει των πληροφοριών και δεδομένων που κατέθεσαν οι συνεργαζόμενοι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής πατήστε εδώ.

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

Με την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο Δι-ημερίδες, μία στην Αθήνα, στις 20-21 Οκτωβρίου 2010  (στην αίθουσα Jacqueline de Romilly του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας) και μία στη Θεσσαλονίκη στις 1-2 Νοεμβρίου 2010 (στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι χαιρετισμοί και οι ομιλίες των εισηγητών βιντεοσκοπήθηκαν και είναι προσβάσιμες πιο κάτω:

Ομιλίες-Βιντεοπαρουσιάσεις της επιμόρφωσης: