ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α΄ τάξη

Extra υλικό για την Α και Β δημοτικού

 

  • Τραγούδια

Αλφαβητική λίστα με όλα τα παιδικά τραγούδια

Τραγούδια για ζώα

Παραδοσιακά αγγλικά τραγούδια

Μουσικοκινητικά τραγούδια και κάποιες οδηγίες για δραματοποίηση

Ποικιλία τραγουδιών και η χρήση τους στην τάξη

 

  • Μουσικοκινητικά Παιχνίδια/Τραγούδια

Who took the cookie from the cookie jar? 

Hello, how are you? (emotions, e.g. I’m hungry/tired/sad etc.)

How’s the weather today?

Father Abraham

 

  • Βίντεο στο You Tube

Οδηγίες αποθήκευσης των videos που βρίσκονται στο youtube στον υπολογιστή μας

Five little monkeys

Old McDonald had a farm

If you’re happy and you know it

Five little ducks

Twinkle twinkle little star

Hickory dickory dock

One, two, three, four, five

Ten in a bed

Baa baa black sheep

Incy wincy spider

The wheels on the bus

Rain, rain, go away

I’m a little teapot

Jelly on a plate

Row, row, row your boat

Head and shoulders, knees and toes

 

  • Ιδέες για Παιχνίδια

Παιχνίδια Γνωριμίας

Παιχνίδια Δράσης

Παιχνίδια Επανάληψης Λεξιλογίου

http://www.eslkidstuff.com/Classroomgamesframe.htm

 

  • Ιστοσελίδες

http://www.educational-freeware.com/freeware/

http://kids.yahoo.com

http://www.dreamenglish.com/basickidsenglish

http://www.simplyesl.com/

http://mes-english.com/

http://www.larryferlazzo.com/englishbeg.html

http://www.countryschool.com/younglearners.htm

http://abcteach.com

http://enchantedlearning.com

http://www.firstschoolyears.com

http://www.kidsdomain.com

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.supersimplesongs.com/

http://www.toolsforeducators.com/

 

  • Υλικό για Χριστούγεννα

Τραγούδια

Jingle Bells - Disney

Jingle Bells – Looney Tunes

Jingle Bells - Tweenies

I made a snowman

Build a snowman – song

Let’s build a snowman – story

5 Little Snowmen song

Five Little Snowmen  song- Tweenies

Five Little Christmas trees song & fingerplay

We wish you a Merry Christmas – Tweenies

Rudolph's Nose song

Santa, what do you see? – activity

Mr. Snowman song & activity

Let’s get dressed for winter song & activity

Παιχνίδια

Christmas Party Games

Films

The Snowman (Part 1)

The Snowman (Part 2)

The Snowman (Part 3)

Frosty the snowman (Part 1)

Frosty the snowman (Part 2)

Frosty the snowman (Part 3)

Frosty the snowman (Song with lyrics)

The Christmas wish (Κλικάρουμε στο Watch a sneak peek of "the christmas wish")