ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ18 - Seasons’ playtime
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Βρίσκουμε τις διαφορές δύο εικόνων.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά χρωματίζουν εικόνες με τις 4 εποχές και βρίσκουν τις διαφορές ανάμεσα στις εικόνες τους.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες Β10, Γ3, Γ5, Γ6, Γ8 και Γ9

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να  θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα των 4 εποχών στα Αγγλικά
  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με τη φύση στις 4 εποχές, όπως, tree(s), leaves, clouds, rain, sun, sea, flowers, birds, etc.
  • Nα θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν ονόματα ρούχων, όπως jacket, dress, boots, etc.
  • Να θυμηθούν ονόματα φρούτων, όπως apples, strawberries, cherries, etc. και να μάθουν καινούρια, όπως watermelon
  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με χρώματα
  • Να εμπεδώσουν τη χρήση των αντωνυμιών he / she 
  • Να θυμηθούν και να εμπεδώσουν τις φράσεις “There is / are …”, “It’s / They’re …” τις ερωτήσεις “Is the boy / girl / he / she wearing…?”, “Has he / she got …?” και τις απαντήσεις “Yes, he / she is / has.” και   “No, he / she / isn’t / hasn’t.”

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να εξασκήσουν την παρατηρητικότητά τους
  • Να διασκεδάσουν

Υλικά & Μέσα

Υλικά: 0

Μέσα: 0

Φύλλα εργασίας: A_Γ18_W01, A_Γ18_W02, A_Γ18_W03, A_Γ18_W04

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος  διδακτικός  χρόνος: 1 διδακτική ώρα

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Δίνουμε σε κάθε μαθητή ένα φύλλο εργασίας (A_Γ18_W01, A_Γ18_W02, A_Γ18_W03, A_Γ18_W04) για να το χρωματίσει και να παρατηρήσει τις αλλαγές στο τοπίο και στις συνήθειες των παιδιών, 2 αγοριών και 2 κοριτσιών, ανάλογα με την εποχή. Μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά να διαλέξουν όποιο φύλλο εργασίας θέλουν.

Πριν ξεκινήσουν το χρωμάτισμα των εικόνων, θυμίζουμε ή και μαθαίνουμε στα παιδιά λεξιλόγιο και φράσεις σχετικές με τις εποχές, δείχνοντας τις αντίστοιχες εικόνες στα φύλλα εργασίας. Πιθανός διάλογος:

- Which season is this?
- Autumn, spring, etc.
- What colour are the flowers in autumn?
- (They’re) red and yellow and orange, etc.
- Is there any fruit in summer?
- Yes, (there are) watermelons, etc. (δείχνουμε τα φρούτα στις εικόνες και βοηθάμε με την καινούρια λέξη)
- Is there any fruit in winter?
- Yes, (there are) oranges, lemons, etc.
- What can you see in the spring?
- (I can see) flowers, clouds, a tree, green leaves, birds, etc.
- Is the boy wearing a hat in summer?
- Yes, he is.
- Is the girl wearing a hat in summer?
- Yes, she is., etc.

Βήμα 2 Αφού χρωματίσουν τις εικόνες, σηκώνουμε ζευγάρια παιδιών να δείξουν τις εικόνες τους στην τάξη. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις για να εκμαιεύσουμε διαφορές ή ομοιότητες ανάμεσα στις εικόνες. Πιθανός διάλογος:

- What colour are the leaves in spring / autumn in Maria’s picture?
- (They’re) green / yellow / brown.
- What colour are they in Pavlos’ picture?
- (They’re) green / yellow / brown.
- What fruit have the children got in spring?
- (They’ve got) strawberries.
- What fruit have the children got in spring?
- (They’ve got) cherries.
- What is this girl wearing in the summer? (δείχνουμε το κορίτσι στο επάνω ή στο κάτω μέρος της εικόνας)
- (She’s wearing) a hat.
- What colour is it?, etc.

Βήμα 3 Κρεμάμε τις ζωγραφιές των παιδιών στην τάξη για να χαίρονται όταν τις βλέπουν και να τις χρησιμοποιούμε κάθε φορά που αλλάζει μια εποχή ή όποτε έχουμε χρόνο για επανάληψη.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλα εργασίας

A_Γ18_W01A_Γ18_W02A_Γ18_W03A_Γ18_W04

 

Αρχεία