ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ17 - Seasons’ maze!
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Βρίσκουμε το δρόμο μέσα από ένα λαβύρινθο.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά βοηθούν τον Terry να βγει από το λαβύρινθο και να φτάσει στο ποτάμι.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες Γ3, Γ4, Γ5 και Γ9

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να θυμηθούν τα ονόματα των 4 εποχών
  • Να θυμηθούν ερωτήσεις με τις φράσεις “Is it…?”, “Can he…?” και τις απαντήσεις “It’s…”, “Yes, he can. / No, he can’t.”
  • Να θυμηθούν ρήματα δράσης όπως: climb, swim κλπ

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να αναπτύξουν την ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο
  • Να διασκεδάσουν

Υλικά & Μέσα

Υλικά: 0

Μέσα: 0

Φύλλα εργασίας: A_Γ17_W01, A_Γ17_W02, A_Γ17_W03, A_Γ17_W04

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 30 λεπτά

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Μοιράζουμε στα παιδιά τα φύλλο εργασίας με τους λαβύρινθους (A_Γ17_W01A_Γ17_W02A_Γ17_W03A_Γ17_W04)  έτσι ώστε διαφορετικά παιδιά να έχουν μια από τις 4 εκδοχές του φύλλου εργασίας (ένας λαβύρινθος για το καλοκαίρι, ένας για το φθινόπωρο, ένας για τον χειμώνα και ένας για το καλοκαίρι).  Εξηγούμε στα παιδιά ότι πρέπει να βοηθήσουν τον Terry Bear  να φτάσει στο ποτάμι για να δροσιστεί και να πιάσει ένα ψάρι/ να φτάσει το δέντρο για να φάει μήλα/ να φτάσει στο σπίτι του για να κοιμηθεί/ να παίξει με το μικρό αρκουδάκι ανάλογα με το λαβύρινθο που έχουν.

Δείχνοντας τις εικόνες στο λαβύρινθο λέμε στα παιδιά: “Look! Terry wants to go to the river / to catch/ eat a fish. Terry wants to eat an apple. Terry wants to play with the teddy bear. Terry wants to sleep.”.

Βήμα 2 Πριν τα παιδιά αρχίσουν να ψάχνουν λύσεις για το λαβύρινθο εμείς δείχνοντας μια-μια τις 4 εκδοχές του λαβύρινθου, ρωτάμε τα παιδιά κι αυτά απαντούν. Πιθανός διάλογος:

- Is it winter or summer / summer or autumn/ spring or winter?
- It’s summer, winter, etc.
- Is the sun up / is it raining/ is it snowing?
- The sun is up, etc.- Is it cold or hot?
- It’s hot in the summer/ cold in the winter.
- Can Terry bear swim/ climb a tree/ sleep?
- Yes, he can / No, he can’t.
- Can Teddy bear catch a fish/ play with a ball?
- Yes, he can / No, he can’t.

Μπορούμε να επαναλάβουμε παρόμοιες ερωτήσεις και όταν τα παιδιά τελειώσουν και να χρησιμοποιούμε τις εικόνες για αφορμή μικρών διαλόγων.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλα εργασίας

A_Γ17_W01A_Γ17_W03A_Γ17_W04A_Γ17_W02

 

Αρχεία