ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ2 - The robot
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Αυτοπαρουσιαζόμαστε και μαθαίνουμε τα μέρη του σώματος.

Περιεχόµενο

Τα παιδιά κατασκευάζοντας ένα ρομπότ μαθαίνουν τα μέρη του σώματος, μιλούν για ικανότητες και κινούνται στο χώρο με παραγγέλματα. Επίσης τραγουδούν και αντιλαμβάνονται την αξία της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

Γλωσσικοί στόχοι

 • Να επαναλάβουν τον τρόπο με τον οποίο συστηνόμαστε

 • Nα μάθουν λέξεις που σχετίζονται με τα μέρη του σώματος, π.χ. head, arms, hands, legs, feet, tummy

 • Να αντιδρούν σε παραγγέλματα όπως: stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet

 • Να κάνουν επανάληψη της χρήσης του ρήματος “can”

 • Να απαντούν σε ερωτήσεις με το “can”, π.χ. Yes, I can / No, I can’t

 • Να επαναλάβουν την ερώτηση “What’s this?” και την απάντηση “It’s a….”

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Να κατανοήσουν την σημασία της ανακύκλωσης

 • Να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους φτιάχνοντας κάτι χρήσιμο από κάτι άχρηστο

 • Να συνεργαστούν για να ολοκληρώσουν μια ομαδική εργασία

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μας με τις πέντε αισθήσεις μας

 • Να εξασκηθούν κόβοντας, κολλώντας και χρωματίζοντας σε εργασίες που απαιτούν λεπτές και συντονισμένες κινήσεις

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

 • Εικόνα ρομπότ (Α_Γ02_C01)

 • Εικόνες με έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά (Α_Γ02_C02)

 • Χαρτί Α4

 • Κουτιά συσκευασίας μεγάλα και μικρά

 • Κουτιά από δημητριακά

 • Ρολά κουζίνας

 • Ψαλίδι

 • Χρώματα-νερομπογιές ή χοντρούς μαρκαδόρους

 • Αλουμινόχαρτο

 • Χαρτοταινία

 • CD (Α_Γ02_Μ01Α_Γ02_Μ02)

Εναλλακτικά, αν ακολουθήσουμε την επιλογή της σχεδίασης ενός ρομπότ και όχι της κατασκευής χρειαζόμαστε blu tack για τον τοίχο και μεγάλα χρωματιστά χαρτιά για να κολλήσουν οι μαθητές εκεί τις ζωγραφιές τους.
(Προαιρετικά θα χρειαστούμε και ένα ρομπότ παιγνίδι).

Μέσα:

 • CD player και Η/Υ

Φύλλα εργασίας: 0

Προτεινόµενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόµενος διδακτικός χρόνος: 2-3 διδακτικές ώρες

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Καλημερίζουμε τα παιδιά παριστάνοντας το ρομπότ και συστηνόμαστε. Πιθανός διάλογος με τα παιδιά:
- Hi. I’m Jack, the robot. How are you?
- I’m fine, thank you.
Αν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας ένα παιχνίδι ρομπότ λέμε στα παιδιά ότι η μασκότ της τάξης έφερε το φίλο της, ένα ρομπότ, για να μας το γνωρίσει και να παίξουμε όλοι μαζί. Πιθανός διάλογος:
- This is my friend, Jack the robot.
- Hi, children. I’m Jack.
Μετά, είτε η μασκότ μας ζητάει να κάνουμε ορισμένες κινήσεις είτε δείχνουμε διάφορες κινήσεις που μπορεί να κάνει το ρομπότ και τις ονομάζουμε. Πιθανή παραγωγή λόγου:
“Robot, stand up.” “Robot, sit down.” “Robot, clap your hands.” “Robot, stamp your feet / run / jump / walk, etc.”
Κάθε φορά ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν τις ίδιες κινήσεις με αυτές που κάνουμε είτε εμείς ως ρομπότ είτε το παιγνίδι ρομπότ και ως χορωδία να επαναλαμβάνουν τα παραγγέλματα.
 
Βήμα 2 Στη συνέχεια το ρομπότ ξαναπαρουσιάζεται και ρωτάει ένα παιδί:
- Hi, I’ m Jack. I’ m a robot. I can stand up / sit down / clap my hands… Can you …?
- Yes, I can / No, I can’t.
Ζητούμε από το παιδί που θα υποδείξουμε να γίνει αυτό ρομπότ, να παρουσιαστεί και να ρωτήσει με τη σειρά του: “Hi, I‘m Pavlos. I can walk. Can you walk?”
Το ένα παιδί υποδεικνύει ένα άλλο και εμείς βοηθούμε να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο λεξιλόγιο. Μετά εμείς ή το ρομπότ παιγνίδι ρωτάμε τα παιδιά και δείχνουμε με κινήσεις για να αντιληφθούν το λεξιλόγιο:
- Can you cry? I can’t! / Can you smell? I can’t! / Can you smile? I can’t.
- (Yes), we can.
Με αφορμή αυτόν τον διάλογο συζητάμε με τα παιδιά ότι τα ρομπότ δεν έχουν συναισθήματα και ότι σε αυτό διαφέρουν από τους ανθρώπους.
Στη συνέχεια τα παιδιά φαντάζονται ότι γίνονται ρομπότ για να παίξουμε το παιχνίδι “Do What I Say”. Εμείς δίνουμε οδηγίες και αυτά τις εκτελούν: Stand up / Sit down / Clap your hands / Stamp your feet / Run / Jump / Dance.
Κατόπιν, οι μαθητές κινούνται στην τάξη και παίζουν το ίδιο παιγνίδι σε ομάδες, όπου όλοι με τη σειρά παίρνουν το ρόλο αυτού που δίνει τις οδηγίες. (Αυτό το παιγνίδι είναι καλύτερα να γίνεται στην κλειστή αίθουσα της γυμναστικής για να μπορούν οι μαθητές να κινηθούν χωρίς το φόβο να χτυπήσουν σε κάποιο θρανίο.)
Μία παραλλαγή αυτού του παιγνιδιού είναι να πούμε στα παιδιά ότι το ρομπότ βραχυκύκλωσε και άλλα λέει και άλλα κάνει και ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν ό,τι λέει το ρομπότ και όχι ό,τι κάνει. Με αφορμή αυτό το παιγνίδι συζητάμε με τα παιδιά ότι οι μηχανές μπορεί να χαλάσουν και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεχτικοί στη χρήση τους και να βασιζόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας.
 
Βήμα 3 Τώρα παρουσιάζουμε τα μέρη του σώματος χρησιμοποιώντας είτε το ρομπότ παιγνίδι είτε την εικόνα (Α_Γ02_C01): “This is Bob, the robot. This is his head. These are his arms. These are his hands. This is his tummy. These are his legs. These are his feet.” Κάθε φορά δείχνουμε το ανάλογο body part και τα παιδιά επαναλαμβάνουν τη λέξη, αγγίζοντας το μέρος του σώματός τους που αντιστοιχεί.
Μετά καλούμε τα παιδιά να σταθούν γύρω μας σε κύκλο και παίζουμε ένα παιχνίδι. Τους λέμε: “Τouch your head / tummy / legs…” και τα παιδιά κάθε φορά αγγίζουν το ανάλογο μέρος του σώματος. Αυξάνουμε το ρυθμό μας σιγά-σιγά ώστε να μοιάζει με hip-hop song. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε από μερικά παιδιά να έρθουν και να δίνουν τις εντολές.
Στη συνέχεια βάζουμε στο CD player το τραγούδι “Head, tummy, legs and toes” (Α_Γ02_Μ01) και δείχνουμε ταυτόχρονα τις κινήσεις. Μετά το τραγουδάμε (στίχοι) μαζί με τα παιδιά κάνοντας τις κινήσεις όλοι μαζί.
 
Βήμα 4 Σε άλλη διδακτική ώρα, χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες για να κατασκευάσουν ένα δικό τους ρομπότ. Έχουμε φέρει κούτες χάρτινες από  μεγάλες συσκευασίες για το σώμα και μικρότερες από δημητριακά για το κεφάλι όπως και ρολά κουζίνας για τα χέρια. Οι μαθητές θα χρειαστούν επίσης ψαλίδι, χρώματα-νερομπογιές ή μαρκαδόρους χοντρούς, αλουμινόχαρτο και χαρτοταινία. Κάνουμε συζήτηση με τα παιδιά για τη χρησιμότητα παλαιών πραγμάτων και το πώς μπορούν να φανούν χρήσιμα όταν ανακυκλωθούν ή χρησιμοποιηθούν στην τέχνη. Τους δείχνουμε μερικές εικόνες από πραγματικά έργα τέχνης (Α_Γ02_C02) φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα συζητάει τι είδους ρομπότ θα κατασκευάσει και τι θα μπορεί αυτό να κάνει. Μετά κάνουν τρύπες για τα μάτια, συνδέουν ρολά για τα χέρια και τα συναρμολογούν. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, βοηθούμε τις ομάδες σε ό,τι χρειαστούν και ταυτόχρονα κάνουμε ερωτήσεις. Πιθανός διάλογος:
- What’s this?
- It’s a head.
- Is it a leg?
- No, it’s a…
Τα παιδιά χρωματίζουν το ρομπότ τους, το διακοσμούν και του δίνουν ένα όνομα. Στη συνέχεια ένα παιδί από κάθε ομάδα παίρνει το ρόλο του ρομπότ και παρουσιάζεται. Πιθανός λόγος: “Hi, I’ m a robot. My name’ s …. This is my head / nose / mouth / arm…. I can jump, clap my hands, walk, etc.” Προσφέρουμε κάθε βοήθεια με το λεξιλόγιο που χρειάζονται οι μαθητές.
Εναλλακτικά: Αν η κατασκευή είναι δύσκολη για μας ή τα παιδιά, ζωγραφίζει κάθε παιδί ένα δικό του ρομπότ σε κόλλα Α4, το χρωματίζει, του δίνει όνομα και το παρουσιάζει σαν να είναι αυτό το ίδιο το ρομπότ. Μετά μπορούμε να κολλήσουμε τις ζωγραφιές των παιδιών σε χρωματιστά χαρτιά ή κανσόν και να τα κολλήσουμε στους τοίχους της τάξης.
 
Βήμα 5 Κατόπιν μαθαίνουμε στα παιδιά το τραγουδάκι “If You’re Happy and You Know It” (Α_Γ02_Μ02), αφού πρώτα μετακινήσουμε τα θρανία για να υπάρχει χώρος να κινηθούν οι μαθητές ή τους μεταφέρουμε στην αίθουσα της γυμναστικής ή στον προαύλιο χώρο. Βάζουμε το CD στο CD player, ακούμε το τραγούδι και δείχνουμε και τις κινήσεις. Μετά το τραγουδάμε (στίχοι) όλοι μαζί και το επαναλαμβάνουμε όσες φορές διασκεδάζουν με αυτό τα παιδιά.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Εικόνες

Α_Γ02_C01
Εικόνα ρομπότ

Α_Γ02_C02
Εικόνες από πραγματικά έργα τέχνης

 

Ακουστικό υλικό

Α_Γ02_Μ01HEAD, TUMMY, LEGS AND TOES

Α_Γ02_Μ02IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT 

Στίχοι

HEAD, TUMMY, LEGS AND TOES

(για κάθε λέξη τα παιδιά πιάνουν και το αντίστοιχο μέρος του σώματος που ονομάζουν)

Head, tummy, legs and toes
Legs and toes
Head, tummy, legs and toes
Legs and toes
Eyes and ears
And mouth and nose
Head, tummy, legs and toes
Legs and toes!

IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT

If you’re happy and you know it, 
Clap your hands, (clap, clap) 
If you’re happy and you know it, 
Clap your hands, (clap, clap) 
If you’re happy and you know it, 
And you really want to show it, 
If you’re happy and you know it, 
Clap your hands. (clap, clap)

If you’re happy and you know it, 
Stamp your feet, (stamp, stamp)…etc.

If you’re happy and you know it, 
Shout ‘We are!’ (‘We are!’)...etc.

If you’re happy and you know it 
Do all three, (clap, clap, stamp, stamp, ‘we are’)

Αρχεία