ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ9 - My garden in the spring
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Μαθαίνουμε για τον καιρό και τη φύση την άνοιξη.

Περιεχόµενο

Τα παιδιά μιλούν για τον καιρό την άνοιξη και τις αλλαγές της φύσης κάνοντας μια βόλτα στη φύση, φτιάχνοντας ένα κολλάζ και τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια.

Γλωσσικοί στόχοι

 • Να μάθουν και να επαναλάβουν λεξιλόγιο που συνδέεται με την εποχή της άνοιξης (spring, garden, trees, grass, leaves, flowers, butterflies, bees, birds, caterpillar, ant, ladybird)
 • Να περιγράφουν τις αλλαγές του καιρού την άνοιξη (It’s sunny, rainy, cloudy, windy)
 • Να μάθουν φράσεις, όπως: go away, fly a kite, up in the sky, in / out of the house
 • Να επαναλάβουν φράσεις σχετικές με χρώματα, αριθμούς, επίθετα (hot, cold)

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Να κατανοούν τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον
 • Να συνδυάζουν αίτιο και αιτιατό
 • Να ασκούν τη φαντασία τους
 • Να εργάζονται δημιουργικά

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

Μέσα:

 • CD player και Η/Υ

Φύλλα εργασίας για το μαθητή: 0

Προτεινόµενο υλικό από το διαδίκτυο:

Προτεινόµενος διδακτικός χρόνος: 2-3 διδακτικές ώρες

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Για να συνδέσουν αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά στην τάξη (τον καιρό και τη φύση την άνοιξη) με την καθημερινότητά τους, τα βγάζουμε μια βόλτα στο προαύλιο και μιλάμε για τον καιρό που έχει εκείνη την ημέρα. Αν είναι λιακάδα, δείχνουμε τον ήλιο και λέμε: “Look! The sun. It’s sunny today.” Παράλληλα δείχνουμε τη λιακάδα από την εικόνα με τον κύκλο του καιρού (A_Γ09_C01).  Αν έχει συννεφιά, δείχνουμε τα σύννεφα και λέμε: “Look at the clouds. Can you see the clouds? It’s cloudy today.” (δείχνουμε και την αντίστοιχη εικόνα στον κύκλο)
Θυμίζουμε στα παιδιά το λεξιλόγιο για το κρύο ή τη ζέστη: “Brrr, it’s cold / Phew, it’s hot.” (κάνουμε αντίστοιχες κινήσεις)
Αν βρέχει, δε βγαίνουμε έξω και λέμε: “Oh, it’s raining. Look at the rain.” (δείχνουμε τη βροχή) “We can’t go out today.” Προτιμούμε όμως να κάνουμε τη δραστηριότητα μια μέρα με καλό καιρό.
Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν το περιβάλλον με τις αισθήσεις τους. “Listen! What can you hear? A bird. Look, birds. How many birds can you see? One, two, three ….”
“Look! The trees, the grass, the flowers, the leaves. The trees are green. The grass is green, etc (τα παιδιά αγγίζουν τα δέντρα, τα φύλλα, τα λουλούδια). A caterpillar / a ladybird / a butterfly / an ant, etc. Look at the sky! It’s blue. Look at the clouds!” Παρακινούμε τα παιδιά να επαναλαμβάνουν λέξεις για τον καιρό και το περιβάλλον γύρω τους. Μετά από μια σύντομη βόλτα στο προαύλιο, επιστρέφουμε στην τάξη.
Εναλλακτικά, μπορούμε απλά να φέρουμε στην τάξη τον κύκλο του καιρού και την εικόνα του κήπου  για να μάθουμε για τον καιρό και τη φύση την άνοιξη.

Βήμα 2 Κολλάμε στον πίνακα την εικόνα του κήπου (A_Γ09_C02) και τοποθετούμε το γυμνό δέντρο (A_Γ09_F07), τα σύννεφα (A_Γ09_F08) και τις νιφάδες χιονιού (A_Γ09_F03). Ρωτάμε δείχνοντας: “Look. What’s this? Snow. Yes, it’s snowing. And this? What’s this? (A) tree. Are there any leaves on the tree? No. Look at the sky. Look at the clouds.
What season is this? (εξηγούμε). (It’s) winter.”
Βγάζουμε τo χιόνι και τα σύννεφα και, ανοιγοκλείνοντας την παλάμη, λέμε:
“Goodbye snow, goodbye clouds.”
Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά πώς θα κάνουμε αυτή την εικόνα ανοιξιάτικη.
“Look at the tree. What can we put on the tree?” “Leaves. Green leaves.” (Κολλάμε το δέντρο με τα φύλλα (A_Γ09_F10))
“Look at the sky. What can we put in the sky? The sun.” (κολλάμε τον ήλιο (A_Γ09_F11)) “The yellow sun is up in the sky. It’s sunny.”
“What else?” Συνεχίζουμε με το χορτάρι, τα λουλούδια (A_Γ09_F12), τα πουλιά (A_Γ09_F01), την πεταλούδα (A_Γ09_F02), τη μέλισσα (A_Γ09_F03), την πασχαλίτσα (A_Γ09_F04), την κάμπια (A_Γ09_F05), το μυρμήγκι (A_Γ09_F06), κλπ. Επαναλαμβάνουμε το λεξιλόγιο που γνωρίζουν τα παιδιά και παρουσιάζουμε το καινούριο.
Όταν τελειώσουμε με την εικόνα, την ξαναπεριγράφουμε.
“It’s spring. The sun is up in the sky. The sky is blue. The trees are green. The grass is green. There are flowers in the garden. Red, yellow, pink, purple flowers. There are birds / there’s a(n) butterfly / bee / ladybird / ant.”
Μπορούμε να βρούμε ένα ρυθμό και να πούμε τραγουδιστά:
“Hello sun, hello flowers, hello green grass, hello butterfly, etc. Hello spring!” χαιρετώντας και κουνώντας την παλάμη μας αριστερά-δεξιά.

Βήμα 3 Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες για να φτιάξουμε το δικό μας κήπο την άνοιξη. Κάνουμε ένα κολλάζ ή / και ζωγραφίζουμε έναν κήπο μια ανοιξιάτικη μέρα. Χρησιμοποιούμε χαρτί μέτρου και υλικά που υπάρχουν στην τάξη, στη φύση ή έχουμε φέρει από το σπίτι, όπως βαμβάκι για να κολλήσουν για σύννεφα, πράσινα φύλλα για τα δέντρα, popcorn για να κάνουν τα λουλούδια, θαλασσί γκοφρέ χαρτί για να φτιάξουν τον ουρανό, κλπ. Ζητάμε από κάθε ομάδα να κάνει κάτι διαφορετικό, π.χ. να ζωγραφίσει ένα σπίτι, τα δέντρα, τα πουλιά, τα έντομα, κλπ. Σε κάθε ευκαιρία χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιο και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να το επαναλαμβάνουν.

Βήμα 4 Στο επόμενο μάθημα τελειώνουμε το κολλάζ και περιγράφουμε τον κήπο με τη βοήθεια των παιδιών ή / και κάνουμε ερωτήσεις:
“What’s this?” (The / A) sun, sky, house, garden, clouds, butterfly, ladybird, caterpillar, bee, bird, cat, dog, etc.
“What colour is the butterfly?
How many clouds can you see?” etc.
Χρησιμοποιούμε την εικόνα για να επαναλάβουμε το up / down. Για παράδειγμα, δείχνουμε τα σύννεφα ή τον ήλιο και λέμε: “The sun is up. The sun is up in the sky / the clouds are up in the sky.” Βάζουμε μια μπάλα στο χορτάρι: “The ball is on the grass.”
Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με το in / out. Για παράδειγμα, βάζουμε την εικόνα μιας γάτας μέσα στο σπίτι και μετά έξω από το σπίτι: “The cat is in the house. The cat is out of the house.”

Βήμα 5 Ξαναμιλάμε για τον καιρό που έχει εκείνη τη μέρα. Δείχνουμε την αντίστοιχη εικόνα στον κύκλο του καιρού και ρωτάμε και επαναλαμβάνουμε με ρυθμό: “How’s the weather today  / What’s the weather like?” “It’s sunny / cloudy / rainy.”
Επαναλαμβάνουμε αρκετές φορές και ρωτάμε πώς είναι ο ουρανός πριν τη βροχή και τι βλέπουμε μετά τη βροχή. Βοηθάμε τα παιδιά να αντιληφθούν το λεξιλόγιο με εικόνες. Πιθανός διάλογος:
- Look at the sky! Is it sunny today?
- No.
- Is it cloudy?
- Yes.
- What can you see after the rain?
- A rainbow.
 Μπορούμε μετά από αυτή τη δραστηριότητα κάθε μέρα μαζί με τον χαιρετισμό να ρωτάμε τα παιδιά για τον καιρό και να επαναλαμβάνουμε: “How’s the weather today? /  What’s the weather like?” “It’s sunny / cloudy / rainy”, etc.

Βήμα 6 Δείχνουμε στα παιδιά την εικόνα με το αγόρι (A_Γ09_C03). Πιθανός διάλογος με τους μαθητές:
- Look at the boy. He’s Johnny. Where’s Johnny? In the house or outside?
- In the house.
- Is Johnny happy or sad?
- Sad. Can he go out and play?
- No.
- Why not? Is it sunny?
- No.
- Is it rainy?
- Yes.

Μαθαίνουμε το τραγουδάκι “Rain, Rain, Go Away” (A_Γ09_M01)
Rain, rain, go away.
Come again another day.
(Little Johnny) wants to play.
Rain, rain, go away.
Συνεχίζουμε με: mummy, daddy, brother, Lisa, baby, all the family

Στη συνέχεια μπορούμε να παίξουμε με τη ρίμα ως εξής: Ένα παιδί είναι το αγόρι και κάποια άλλα παιδιά είναι η βροχή. Τα παιδιά που είναι η «βροχή» περπατάνε γύρω από το παιδί και χτυπούν τα δάχτυλά τους για να κάνουν τον ήχο της βροχής. Η υπόλοιπη τάξη λέει:
Rain, rain, go away.
Come again another day.
Little ... (Maria) wants to play.
Rain, rain, go away.
Τα παιδιά της βροχής φεύγουν και γυρίζουν στα θρανία τους ενώ το παιδί που ήταν στη μέση λέει: “Goodbye rain. Hello, sun.”

Βήμα 7 Στο επόμενο μάθημα, ξαναρωτάμε τι καιρό κάνει. Επαναλαμβάνουμε τον καιρό και μαθαίνουμε το windy. Δείχνουμε την εικόνα με το κοριτσάκι που πετάει το χαρταετό (A_Γ09_C03) και λέμε:
-  Look at the girl. She’s Lisa. Where’s Lisa? In the house?
-  No. Out of the house?
-  Yes. Is she happy or sad?
-  Happy.
-  Can she fly a kite?” (δείχνουμε το χαρταετό)
-  Yes.
-  Why? Is it rainy?
-  No.
-  Is it windy? (φυσάμε σαν τον άνεμο)
-  Yes.

Μαθαίνουμε το τραγούδι “It is spring and it is time to fly a kite” (A_Γ09_M02)
It is spring and it is time to fly a kite!
It is spring and it is time to fly a kite!
It is spring that’s the season!
We don’t need a better reason!
It is spring and it is time to fly a kite!

Βήμα 8 Στα επόμενα μαθήματα, ρωτάμε τα παιδιά τι καιρό κάνει. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή χειροτεχνία, να τη βάλουμε στον τοίχο και τα παιδιά να κολλάνε κάθε φορά τον ανάλογο καιρό (http://www.makinglearningfun.com/themepages/SunflowerWeatherChart.htm)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

 • Κατασκευάζουμε ομπρέλες με χάρτινα πιάτα. Χρειαζόμαστε μεγάλα χάρτινα πιάτα και μαρκαδόρους. Κάνουμε μια τρύπα στη μέση του πιάτου μέσα από την οποία τα παιδιά περνάνε το δάχτυλο τους για να κάνουν την ομπρέλα. Σηκώνονται όρθιοι με τις ομπρέλες τους και λένε:
  “It’s raining, it’s raining,
  Oh my!
  Take an umbrella!”
 • Μαθαίνουμε κι άλλα τραγούδια για τον καιρό.

  How’s the weather?
  The sun comes up, up, up
  Up, up, up
  The rain comes down, down, down
  Down, down, down
  How’s the weather? How’s the weather?

  It’s sunny, sunny, sunny,
  sunny, sunny, sunny.
  How’s the weather?
  It’s cloudy, cloudy, cloudy,
  cloudy, cloudy, cloudy.
  How’s the weather? How’s the weather?

  The sun comes up, up, up
  Up, up, up
  The rain comes down, down, down
  Down, down, down

  http://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yYκαιfeature=related

  How’s the weather? How’s the weather?
  It’s raining, raining, raining,
  Raining, raining, raining,
  How’s the weather?
  It’s snowing, snowing, snowing,
  Snowing, snowing, snowing,
  How’s the weather? How’s the weather?

  http://www.supersimplesongs.com/cd2-3.html
 • Ζωγραφίζουμε στον πίνακα ένα σκοινί μπουγάδας και λίγο πιο πέρα ένα δέντρο κι ένα σπίτι. Εξηγούμε ότι η Tina και ο Joe, θέλοντας να βοηθήσουν στις δουλειές του σπιτιού, είναι στον κήπο του σπιτιού τους και απλώνουν τα πλυμένα ρούχα στο σκοινί της μπουγάδας για να στεγνώσουν. Λέμε: “It’s sunny today.”  Δείχνουμε τις φιγούρες των ρούχων (που έχουμε κόψει από περιοδικά), τις «κρεμάμε» στο σχοινί και ρωτάμε να μας πουν τι είναι:

  - What’s this?
  - (It’s a) T-shirt.
  - What are these?
  - (They’re) socks.
  - What’s this?
  - (It’s) a jacket.
  - What colour is the jacket?
  - (It’s) blue, etc.
  Ξαφνικά αρχίζει να φυσάει. Λέμε: “Now it’s windy. Oh dear, look at the clothes.”
  Ξεκρεμάμε τα ρούχα και τα βάζουμε πάνω στο δέντρο, κάτω από το δέντρο, πάνω στο σπίτι, στο έδαφος, κλπ. Ρωτάμε τα παιδιά πού είναι και βοηθάμε να μας απαντήσουν:
  - Where are the socks?
  - On the tree.
  - Where are the jeans?
  - On the roof.
  - Where’s the pullover?
  - Under the tree.
  - Where’s the T-shirt?
  - On the grass, etc.
  Μπορούμε να δείξουμε το βίντεο με τη δραστηριότητα από τη διεύθυνση: 
  http://www.youtube.com/watch?v=cFWm1sUCD_g

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Εικόνες

A_Γ09_C01
Eικόνα κύκλου καιρού

A_Γ09_C02
Eικόνα κήπου

A_Γ09_C03
Eικόνα αγοριού και κοριτσιού

A_Γ09_F01
Πουλιά

A_Γ09_F02
Πεταλούδα

A_Γ09_F03
Μέλισσα

A_Γ09_F04
Πασχαλίτσα

A_Γ09_F05
Κάμπια

A_Γ09_F06
Μυρμήγκι

A_Γ09_F07
Γυμνό δέντρο

A_Γ09_F08
Σύννεφα

A_Γ09_F09
Νιφάδες

A_Γ09_F10
Δέντρο με φύλλα

A_Γ09_F11
Ήλιος

A_Γ09_F12
Λουλούδια

A_Γ09_F01-6A_Γ09_F07-12

 

Ακουστικό υλικό

Αρχεία