ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ14 - My big blue hat
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Τραγουδάμε.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά τραγουδούν και επαναλαμβάνουν λεξιλόγιο και φράσεις σχετικές με προθέσεις και μέρη του σπιτιού.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες Γ6 και Γ7

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να επαναλάβουν τα δωμάτια του σπιτιού
  • Να επαναλάβουν τις προθέσεις  in, on
  • Nα επαναλάβουν τις λέξεις hat, big,small, head
  • Να επαναλάβουν την ερώτηση “Is it…?” και την απάντηση “Yes, it is. / No, it isn’t.”
  • Να εξασκηθούν στην προφορά και τον επιτονισμό της αγγλικής γλώσσας

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Nα διασκεδάσουν
  • Να μάθουν να συντονίζονται με την ομάδα τους και με ένα συγκεκριμένο ρυθμό

Υλικά & Μέσα

Υλικά:

  • καπέλο που έχουμε φέρει από το σπίτι ή εικόνα καπέλου
  • εικόνα του σπιτιού της Tina από τη δραστηριότητα Γ7 (A_Γ07_C01)

Μέσα:

  • CD player

Φύλλα εργασίας: 0

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 15 λεπτά

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Κάνουμε επανάληψη των λέξεων hat, big, small με τη βοήθεια ενός καπέλου που έχουμε φέρει από το σπίτι ή μιας εικόνας καπέλου. Επίσης επαναλαμβάνουμε τα δωμάτια του σπιτιού μέσω της εικόνας του σπιτιού της Tina από τη δραστηριότητα Γ7 “Is there a ball under my bed?”. Πιθανός διάλογος:

- Look! What’s this?
– It’s a hat.
- Is it big or small?
– It’s (big).
- What’s this room?
- It’s a bedroom / living room / kitchen / bathroom.

Βήμα 2  Στη συνέχεια λέμε στα παιδιά πως θα πούμε ένα τραγούδι για ένα καπέλο που χάσαμε και ψάχνουμε να βρούμε. Τραγουδάμε εμείς το τραγούδι μια φορά (στίχοι) χορεύοντας σε ρυθμό ραπ. Μετά καλούμε τα παιδιά να σηκωθούν και να επαναλαμβάνουν κάθε στίχο μετά από εμάς χορεύοντας στο ρυθμό. Ύστερα χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες (Α και Β) και ζητάμε από την ομάδα Α να τραγουδά τις ερωτήσεις, ενώ η ομάδα Β θα τραγουδά τις απαντήσεις. Την επόμενη φορά αλλάζουν ρόλο: η ομάδα  Β τραγουδά τις ερωτήσεις και η ομάδα Α τις απαντήσεις.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

A_Γ07_C01
Εικόνα του σπιτιού της Tina

 

Στίχοι τραγουδιού

My big blue hat (σε ρυθμό ραπ)

Where’s my hat, my big blue hat? (2)

Is it in the bedroom? No, it isn’t! (2)

Is it in the living room? No, it isn’t! (2)

Is it in the kitchen? No, it isn’t! (2)

Is it on my head? (αγγίζουμε το κεφάλι μας με τα δύο χέρια) Yes, it is!! (2)

Αρχεία