ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ16 - Let’s play snakes and ladders again!
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Παίζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά παίζουν και μιλούν για καθημερινές δραστηριότητες, την ενδυμασία και το σπίτι.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες Β8, Β9, Β10, Γ3, Γ6, Γ7 και Γ9

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν φράσεις που δηλώνουν ικανότητα όπως can ride a bike / cook  και γνωστό λεξιλόγιο όπως butterfly /  caterpillar / ant και socks / jacket / roof / door/ window, κλπ.
  • Να εξοικειωθούν με καινούριο λεξιλόγιο, όπως ladybird, sunglasses
  • Να θυμηθούν φράσεις που χρησιμοποιούμε σε επιτραπέζια παιχνίδια όπως It’s your turn / give me the dice / let’s start / you are the winner κλπ.
  • Να επαναλάβουν φράσεις σχετικές με τον καιρό, όπως it’s raining, it’s snowing, it’s cloudy, it’s sunny

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες
  • Να διασκεδάσουν

Υλικά & Μέσα

Υλικά:

  • Ζάρια και πιόνια (ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και των ομάδων) ή προαιρετικά τις γόμες των παιδιών και πλαστελίνη σε διάφορα χρώματα (αν δεν υπάρχουν πραγματικά ζάρια και πιόνια)

Μέσα:  0

Φύλλο εργασίας: Α_Γ16_W01

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 15-20 λεπτά

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Λέμε στα παιδιά ότι θα παίξουμε το φιδάκι που λέγεται στα Αγγλικά snakes and ladders”. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των τριών και φροντίζουμε να είναι μεικτές σε σχέση με τις δυνατότητές τους. Αφού τους δώσουμε το έγχρωμο φύλλο εργασίας (Α_Γ16_W01), εξηγούμε τους κανόνες του παιχνιδιού: Σε κάθε ομάδα τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και όποιος φέρει μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει πρώτος. Αν δεν έχουν χρωματιστά πιόνια χρησιμοποιούν τις γόμες τους, ένα τσαλακωμένο χαρτάκι ή ένα κομματάκι πλαστελίνης διαφορετικού χρώματος. Κάθε φορά που θα φτάνουν σε ένα τετράγωνο θα πρέπει να λένε τη σχετική λέξη ή τη φράση για να συνεχίσουν. Όταν τυχαίνουν σε κεφάλι φιδιού, πρέπει να κατεβαίνουν στο τετράγωνο που είναι η ουρά του και μετά να λένε τη λέξη ή τη φράση. Όταν τυχαίνουν σε κάτω μέρος σκάλας, πρέπει να ανεβαίνουν στο τετράγωνο που είναι η κορυφή της και μετά να λένε τη λέξη ή τη φράση. Αν δεν ξέρουν τη λέξη / φράση παίρνει τη θέση τους άλλο παιδί της ομάδας. Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά, κοιτάζοντας τις εικόνες, να περιγράφουν ό,τι απεικονίζεται για να επαναλάβουμε το λεξιλόγιο π.χ.: “It’s sunny. / He has got a scarf / pullover/ boots.”, etc.  “This is a window / door / roof.”, etc. Βοηθάμε όπου χρειάζεται.

Βήμα 2 Τα παιδιά αρχίζουν το παιχνίδι με τη δική μας προτροπή “Let’s start!”.

Εμείς κινούμαστε στην τάξη, παρακολουθούμε τα παιδιά καθώς αναφέρονται σε φράσεις ή λέξεις και βοηθάμε όπου χρειάζεται. Πιθανός λόγος:

It’s a ladybird / a snowman / a butterfly / caterpillar / ant, etc.
It’s spring / raining / cloudy.
This is a window / door / roof / bed.
It’s (a pair of) boots / a jacket / a scarf / a pullover / a hat / socks / sunglasses, etc.
He / She can ride a bike / cook / walk in the garden, etc.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλο εργασίας

Α_Γ16_W01

 

Αρχεία