ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ12 - Let’s play snakes and ladders!
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Παίζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά παίζουν το παραδοσιακό παιχνίδι Snakes and ladders και διασκεδάζουν επαναλαμβάνοντας λεξιλόγιο και φράσεις.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες Β5, Β6, Γ1, Γ2 και Γ3

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να  θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με ζώα (frog, pig, rabbit, duck, elephant, cat, kangaroo, bear, dog), μέρη σώματος (hand, eye), τρόφιμα (carrot(s), apple, banana), και αριθμούς
  • Nα εμπεδώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις flower, star, house, girl

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να διασκεδάσουν
  • Να μάθουν να συνεργάζονται

Υλικά & Μέσα

Υλικά:

  • ζάρι, πιόνια (ίσως από πλαστελίνη διαφορετικού χρώματος) ή γόμες, επιτραπέζιο παιχνίδι

Μέσα: 0

Φύλλo εργασίας: Α_Γ12_W01

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 15-20 λεπτά

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Επαναλαμβάνουμε τα ζώα, τα τρόφιμα, τα μέρη προσώπου, τους αριθμούς, και τα αντικείμενα που εμφανίζονται στο επιτραπέζιο παιχνίδι, δείχνοντας τις αντίστοιχες εικόνες στο Φύλλο Εργασίας (Α_Γ12_W01).

Βήμα 2 Ζητάμε να σχηματίσουν τα παιδιά ομάδες των τριών. Προσέχουμε ώστε να είναι μεικτές οι ομάδες σε σχέση με τις δυνατότητες των παιδιών. Δίνουμε σε κάθε ομάδα το επιτραπέζιο παιχνίδι έγχρωμο (Α_Γ12_W01). Ζητάμε να τοποθετήσουν τα πιόνια τους στο σημείο START. Αν δεν έχουν πιόνια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γόμες τους ή να κατασκευάσουν πιόνια από πλαστελίνη διαφορετικών χρωμάτων. Μετά εξηγούμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, τα παιδιά κάθε ομάδας ρίχνουν ένα ζάρι και όποιος φέρει μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει πρώτος. Κάθε φορά που θα φτάνουν σε ένα τετράγωνο θα πρέπει να λένε τη λέξη που αναλογεί στη σχετική εικόνα προκειμένου να συνεχίσουν. Αν δεν ξέρουν τη λέξη, πάνε πίσω στο τετράγωνο που ήταν πριν και παίρνει τη θέση τους το επόμενο παιδί της ομάδας. Όταν τυχαίνουν σε κεφάλι φιδιού, πρέπει να κατεβαίνουν στο τετράγωνο που είναι η ουρά του και μετά να λένε τη λέξη. Όταν τυχαίνουν σε κάτω μέρος σκάλας, πρέπει να ανεβαίνουν στην κορυφή της σκάλας και μετά να λένε τη λέξη. Νικητής θα είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στη λέξη “FINISH”.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλο εργασίας

Α_Γ12_W01

 

 

 

Αρχεία