ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ11 - Let’s play with pictures!
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Βρίσκουμε τις διαφορές δύο εικόνων.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά παίζουν, βρίσκοντας τις διαφορές δύο εικόνων και μιλώντας γι’ αυτές.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες Β1, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, και Γ1

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να  θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με τρόφιμα (strawberries, bananas, cherries, cake, ice  cream, chocolate, carrot(s), sandwiches, watermelon(s), pears), ζώα (rabbit, cat), μέρη προσώπου (eyes, nose), επίθετα (sad, happy, big, small).
  • Nα εμπεδώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις girl, grandmother, flowers.
  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με χρώματα και αριθμούς. 
  • Να εμπεδώσουν τις ερωτήσεις “How many … are there?”, “What colour is / are …?” και “Is she / it (sad)?”
  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν τις δομές “There is / are …” , “It’s / They are …” και “Yes, she / it is. / No, she / it isn’t.” ως απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις. 

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να εξασκήσουν την παρατηρητικότητά τους
  • Να διασκεδάσουν

Υλικά & Μέσα

Υλικά: 0

Μέσα: 0

Φύλλo εργασίας: Α_Γ11_W01

Προτεινόμενο υλικό από το Διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος  διδακτικός χρόνος: 15-20 λεπτά

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Επαναλαμβάνουμε τα ζώα (rabbit, cat) τα τρόφιμα (strawberries, cherries, ice cream, chocolate,carrot, cake, sandwich, pears, water melon) τα μέρη προσώπου (nose, eyes), τους αριθμούς (1-10), τα χρώματα(red, yellow, green, black, white) και τα επίθετα (sad/ happy)που έχουν μάθει τα παιδιά έως τώρα χρησιμοποιώντας τις ανάλογες εικόνες κυρίως από τις δραστηριότητες Β1, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, και Γ1.

Βήμα 2 Δίνουμε σε κάθε παιδί το Φύλλο Εργασίας έγχρωμο (Α_Γ11_W01). Εξηγούμε ότι θα πρέπει να εντοπίσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων, σημειώνοντάς τες για 3-5’ με ένα x . Όταν τελειώσουν, τα ενθαρρύνουμε να συγκρίνουν με το διπλανό τους για 2 λεπτά όσα εντόπισαν συμπληρώνοντας ή/και διορθώνοντας το φυλλάδιό τους.

Βήμα 3 Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αναφέρουν τις διαφορές που βρήκαν απαντώντας σε ερωτήσεις. Πιθανός λόγος:

- How many strawberries are there in picture one?
- There are six strawberries!
- How many are there in picture two?
- There are ten strawberries!
- OK. Bravo! Well done. This is one difference.
- What colour is the cat in picture one?
- It’s white and black!
- And in picture two?
- It’s white and brown!
- Is the girl in picture one sad?
- Yes, she is.
- Is she sad in picture 2?
- No, she isn’t.
- OK. Bravo! This is another difference!

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλο εργασίας
 

Α_Γ11_W01

 

 

Αρχεία