ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ13 - Let’s play with our pictures!
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Παίζουμε με φύλλα εργασίας που έχουμε φτιάξει οι ίδιοι.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά παίζουν δημιουργώντας τις δικές τους διαφορές σε παρόμοιες εικόνες, βρίσκοντας τις διαφορές και ομοιότητες στις εικόνες των άλλων και μιλώντας γι’ αυτές.

Σύνδεση με άλλες δραστηριότητες

Επανάληψη στις δραστηριότητες B4, Γ3 και Β24 extra: Magic pencils

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να  θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με ρούχα και αξεσουάρ (pullover, jackets, trousers, socks, shoes, boots, T-shirt, pyjamas, hat), και με σχολικά αντικείμενα (school bag, pencil case, pencils, books)
  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με χρώματα και αριθμούς 
  • Να εμπεδώσουν την ερώτηση “What colour is / are …?”
  • Να θυμηθούν και να χρησιμοποιήσουν τις δομές “It’s / They are …” ως απάντηση στην παραπάνω ερώτηση 

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να εξασκήσουν την παρατηρητικότητά τους
  • Να διασκεδάσουν

Υλικά & Μέσα

Υλικά: 0

Μέσα: 0

Φύλλo εργασίας: Α_Γ13_W01

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Επαναλαμβάνουμε τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τα χρώματα που έχουν μάθει τα παιδιά έως τώρα χρησιμοποιώντας τις ανάλογες εικόνες κυρίως από τις δραστηριότητες Β4 και Γ3.

Βήμα 2 Δίνουμε σε κάθε παιδί το Φύλλο Εργασίας (Α_Γ13_W01). Εξηγούμε ότι θα πρέπει να χρωματίσουν τα ρούχα και τα αξεσουάρ όπως θέλουν ώστε να δημιουργήσουν στις εικόνες τους διαφορές και ομοιότητες, θέτοντας παράλληλα και ένα χρονικό όριο για τη δραστηριότητα αυτή, π.χ.10 λεπτά. Όταν τελειώσουν, ζητάμε να περιγράψουν κάθε ρούχο και αξεσουάρ στο διπλανό τους έτσι ώστε να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες με τις εικόνες των άλλων. Επίσης, τους ζητάμε να σημειώσουν τις ομοιότητες με ένα √ και τις διαφορές με ένα x. Πιθανός διάλογος:

- What colour is your pullover?
- (It’s) blue!
- My pullover is pink and blue. What colour is your pullover?
- (My pullover is) / (It’s) red and blue. (One difference).
- What colours are your trousers?
- (My trousers / They are) black and white.
- What colour are your trousers?
- (My trousers / They are) …

Εμείς περνάμε από τα ζευγάρια ακούγοντας διακριτικά, και βοηθώντας κατά περίπτωση. Για παράδειγμα:

- (μιλώντας στο ένα παιδί) Nice dress! Is it pink or red?
- It’s red.
- (μιλώντας στο άλλο παιδί) Let me see your dress. Oh, it’s red too. One similarity! Bravo!

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλο εργασίας 

Α_Γ13_W01

 

Αρχεία