ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ8 - Joe's dream
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Αφηγούμαστε το παράξενο όνειρο του Joe.

Περιεχόµενο

Τα παιδιά ακούν μια ανατρεπτική ιστορία, παίρνουν μέρος στην αφήγησή της και τη δραματοποιούν.

Γλωσσικοί στόχοι

 • Να επαναλάβουν τα δωμάτια και τους χώρους του σπιτιού που ξέρουν στα Αγγλικά και να μάθουν καινούρια (dining room)
 • Να επαναλάβουν φράσεις χρησιμοποιώντας ρήματα που περιγράφουν τι συνήθως κάνουμε σε αυτά τα δωμάτια
 • Να επαναλάβουν λεξιλόγιο σχετικά με τα μέλη της οικογένειας
 • Να απαντούν στις ερωτήσεις: “Where is (Joe)?” “(He’s) in the kitchen / in the bathroom” και “Is he in the living room? “Yes, he is / No, he isn’t”, etc.
 • Να περιγράψουν τα συναισθήματα των ηρώων της ιστορίας απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: “Is Joe surprised / sad / happy?”, etc. “Yes, he is / No, he isn’t.”

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Να ψυχαγωγηθούν με την αφήγηση και αναπαράσταση μιας αστείας και ανατρεπτικής ιστορίας
 • Να παρακολουθήσουν την αφήγηση της ιστορίας και να κατανοήσουν τα συναισθήματα των ηρώων
 • Να εξοικειωθούν με την έννοια του διαφορετικού
 • Να αναπτύξουν τη φαντασία τους

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

Μέσα:

 • CD player και Η/Υ

Φύλλα εργασίας για το μαθητή: 0

Προτεινόµενο υλικό από το διαδίκτυο: 0

Προτεινόµενος διδακτικός χρόνος: 2-3 διδακτικές ώρες

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Εξηγούμε στα παιδιά ότι θα διαβάσουμε μια ιστορία (Α_Γ08_C01, Α_Γ08_C02, Α_Γ08_C03, Α_Γ08_C04, Α_Γ08_C05, Α_Γ08_C06, Α_Γ08_C07, Α_Γ08_C08, Α_Γ08_C09, Α_Γ08_C10, Α_Γ08_C11, Α_Γ08_C12, Α_Γ08_C13, Α_Γ08_C14, κείμενο ιστορίας) για το όνειρο του Joe. Θυμίζουμε ποιος είναι ο ήρωας και δείχνουμε εικόνες από την καθημερινή του ζωή.

Δείχνουμε τις εικόνες με την οικογένεια του Joe και κάνουμε επανάληψη τα δωμάτια / χώρους του σπιτιού που τα παιδιά ήδη ξέρουν (kitchen, bathroom, bedroom, living room, garden) και παρουσιάζουμε τα καινούρια (dining room). Πιθανός διάλογος:
(Δείχνοντας τον Joe)
- Who’s this?
- (This is) Joe.
(Δείχνοντας τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας)
- Who’s this?
- (This is) Joe’s mother / father / sister (Tina).
- Yes, this is Joe’s family. Where are they?
- (They’re) in the kitchen / bathroom / garden, etc.

Βήμα 2 Δείχνουμε πάλι τις εικόνες και λέμε τι συνήθως κάνουμε σε κάθε χώρο, με τη συμμετοχή των παιδιών, όπου αυτό είναι δυνατό. Πιθανός λόγος:
- What do we do in the dining room? (κάνουμε ότι τρώμε)
- We eat (in the dining room).
- What do we do in the bedroom? (κάνουμε ότι κοιμόμαστε)
- We sleep.
- What do we do in the kitchen? (κάνουμε ότι μαγειρεύουμε)
- We cook.
- What do we do in the living room? (κάνουμε ότι διαβάζουμε / παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια / βλέπουμε τηλεόραση κλπ.)
- We read books / We play / We watch TV, etc.
- What do we do in the bathroom? (κάνουμε ότι πλενόμαστε)
- We take a bath.
- What do we do in the garden? (κάνουμε ότι τρέχουμε / κάνουμε ποδήλατο / παίζουμε μπάλα κλπ.)
- We play / run / ride a bike / play football, etc.
Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να επαναλαμβάνουν τι κάνουμε σε κάθε δωμάτιο και να μιμούνται τις κινήσεις (π.χ. sleep / eat, etc.). Αν τα παιδιά το βρίσκουν ενδιαφέρον, επαναλαμβάνουμε για εξάσκηση.

Βήμα 3 Λέμε ένα χώρο του σπιτιού δείχνοντας την αντίστοιχη εικόνα και τα παιδιά πρέπει να πουν τι κάνουμε εκεί. Προσπαθούμε να μπερδέψουμε τα παιδιά λέγοντας και δείχνοντας τους χώρους όλο και πιο γρήγορα / δήθεν ξαφνικά κλπ:
- …garden
- (We) play (in the garden)
- (Yes, we play in the garden!)
- … kitchen
- (We) cook / eat (in the kitchen), etc.
Στη συνέχεια, εμφανίζουμε τη μασκότ, που θέλει να παίξει κι αυτή το παιχνίδι, αλλά είναι ζωάκι και δεν ξέρει καλά τις συνήθειες των ανθρώπων. Τα παιδιά τής λένε (ή και τής δείχνουν σε εικόνα) ένα δωμάτιο και η μασκότ λέει λάθος τι κάνουμε εκεί. Τα παιδιά τη διορθώνουν μέχρι να τα μάθει σωστά. Πιθανή παραγωγή λόγου:
- …kitchen
- We sleep in the kitchen.
- No, we cook in the kitchen.
- Oh, I see! We cook in the kitchen, etc.

Βήμα 4 Στη συνέχεια, λέμε στα παιδιά ότι θα τους πούμε μια ιστορία για ένα παράξενο όνειρο που βλέπει ο Joe. Δείχνουμε την 1η εικόνα και ρωτάμε:
- Where is Joe? Is he in the garden / bathroom / kitchen, etc?
- No, he isn’t.
- He’s in a tree house.
Λέμε την ιστορία παραστατικά, δείχνοντας τις εικόνες.

Βήμα 5 Στη συνέχεια ή σε επόμενη διδακτική ώρα, λέμε πάλι την ιστορία, σταματώντας σε καίρια σημεία για να συμπληρώσουν τα παιδιά. Πιθανή παραγωγή λόγου:
- YOU SLEEP IN THE DINING ROOM? Why do you do that? We …
- … sleep in the bedroom.
- YOU COOK IN THE BEDROOM? Why do you do that? We … .
- … cook in the kitchen, etc.

Βήμα 6 Δείχνουμε διάφορες εικόνες από την ιστορία και κάνουμε ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά με τα συναισθήματα των ηρώων.
Πιθανή παραγωγή λόγου:
(όταν λέει ο Joe: IN THE BATHROOM?)
- Is Joe happy?
- No, he isn’t.
- He’s surprised!
(όταν λέει ο Joe: YOU SLEEP IN THE DINING ROOM? Why do you do that? We sleep in the bedroom.)
- Is Joe surprised?
- Yes, he is.
(όταν λέει ο Peter Pan: I like you, Joe.)
- Is Peter Pan happy?
- Yes, he is, etc.
Μπορούμε, αν θέλουμε, να συζητήσουμε με τα παιδιά γιατί ο Joe δεν είναι τόσο ευχαριστημένος με την πρόσκληση του Peter Pan (γιατί δεν του αρέσει η ιδέα να τρώει στο μπάνιο κλπ.) / έκπληκτος (γιατί δεν είχε φανταστεί ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετικές συνήθειες) / γιατί ο Peter Pan είναι ευχαριστημένος (γιατί διασκεδάζει που ο Joe έχει διαφορετικές συνήθειες) κλπ.

Βήμα 7 Μπορούμε να επαναλάβουμε την ιστορία με διάφορους τρόπους:

 • παίζουμε εμείς το ρόλο του Peter Pan και δίνουμε μέρος του ρόλου του Joe στα παιδιά, τα οποία μπορούν αρχικά να εκφράζουν απορία κάθε φορά που ο Peter Pan λέει κάτι παράξενο (π.χ. IN THE LIVING ROOM?) και σταδιακά να παράγουν την ερώτηση απορίας και την απάντηση (π.χ. IN THE LIVING ROOM? Why do you do that? We sleep in the bedroom).
 • δίνουμε το ρόλο του Peter Pan σε κάποιο παιδί και το ρόλο του Joe σε όλη την τάξη / ή σε μεμονωμένα παιδιά (διαφορετικά παιδιά για κάθε δωμάτιο)

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δείχνουν έκπληξη, δισταγμό κλπ. καθώς λένε τα λόγια.

Βήμα 8 Σε επόμενη διδακτική ώρα, σκεφτόμαστε μαζί με τα παιδιά ήρωες από παραμύθια ή ταινίες που μπορεί να έχουν παράξενες συνήθειες: π.χ. Alice in Wonderland, Mowgli, Shrek, Aladdin, etc.
Τα παιδιά φαντάζονται ότι είναι κάποιος από αυτούς τους ήρωες και ζωγραφίζουν τον εαυτό τους ή / και την οικογένειά τους / φίλους τους να κάνουν κάτι παράξενο / αστείο (π.χ. να κάνουν ποδήλατο στην κουζίνα / να κοιμούνται στο μπάνιο / να μαγειρεύουν σε δενδρόσπιτο κλπ.). Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε μικρές ομάδες.
Μόλις τελειώσουν, δείχνουν την εικόνα τους στην τάξη π.χ. “We play football in the dining room”, etc. Η τάξη μπορεί να απαντάει: “YOU PLAY FOOTBALL IN THE DINING ROOM? (Why do you do that?) We play football in the garden.” Βοηθάμε τα παιδιά όπως χρειάζεται. Επαναλαμβάνουμε με όσα παιδιά μας επιτρέπει ο χρόνος.
Τα παιδιά φυλάνε τις ζωγραφιές τους στους φακέλους τους και όποτε υπάρχει χρόνος, όσα δεν έχουν προλάβει να παρουσιάσουν τη ζωγραφιά τους σε προηγούμενα μαθήματα τη δείχνουν, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Εικόνες

Α_Γ08_C01Α_Γ08_C02Α_Γ08_C03Α_Γ08_C04
Α_Γ08_C05Α_Γ08_C06Α_Γ08_C07Α_Γ08_C08
Α_Γ08_C09Α_Γ08_C10Α_Γ08_C11Α_Γ08_C12
Α_Γ08_C13Α_Γ08_C14

 

Ακουστικό υλικό


Κείμενο ιστορίας

JOE'S DREAM

Joe is in his secret tree house in the woods. He’s reading a book. It’s “Peter Pan and Wendy”.  He soon falls asleep and has a dream.

Peter Pan: Hello, I’m Peter Pan. What’s your name?
Joe: (surprised) …. Oh, hello … I’m Joe.
Peter Pan: Come to dinner at my house, Joe.
Joe: Thank you, Peter Pan, but…
Peter Pan: We eat dinner in the bathroom.
Joe: (surprised) IN THE BATHROOM?
Peter Pan: Yes.
Joe: Why do you do that? We eat dinner in the dining room.
Peter Pan: (laughing) We sleep in the dining room.
Joe: (surprised) YOU SLEEP IN THE DINING ROOM? Why do you do that? We sleep in the bedroom.
Peter Pan: (laughing) We cook in the bedroom.
Joe: (surprised) YOU COOK IN THE BEDROOM? Why do you do that? We cook in the kitchen.
Peter Pan: (laughing) We play in the kitchen.
Joe: (surprised) YOU PLAY IN THE KITCHEN? Why do you do that? We play in the garden.
Peter Pan: (laughing) We have a bath in the garden.
Joe: (surprised) YOU HAVE A BATH IN THE GARDEN? Why do you do that? We have a bath in the bathroom.
Peter Pan (one arm over Joe’s shoulder): I like you, Joe. You’re so different. Let’s go!
Joe: (waking up, speaking to himself) Oops! It’s time for dinner!
Joe’s dad: Come quickly, Joe. Dinner is ready!
Joe: (relieved that everything seems to be back to normal) I’m coming, Dad! I’m so hungry!

Αρχεία