ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ10 - Goldilocks and the three bears
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Μαθαίνουμε την ιστορία της Χρυσομαλλούσας και των τριών αρκούδων.

Περιεχόµενο

Με αφορμή την ιστορία της Χρυσομαλλούσας, τα παιδιά επαναλαμβάνουν όλα όσα γνωρίζουν για τα δωμάτια και τα έπιπλα του σπιτιού, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν επίθετα και καινούριες φράσεις και παίζουν θέατρο.

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να παράγουν προφορικό λόγο με βάση την ακρόαση και αφήγηση ενός παραμυθιού
  • Να αναγνωρίζουν, να ταυτοποιούν και να παράγουν λεξιλόγιο, που συνδέεται με τις έννοιες του χώρου, χρόνου, ομοιότητας, διαφοράς (π.χ. χρώματα), ποσότητας (one, two, three), μεγέθους (big, medium-sized, small), υφής (hard, soft), θερμοκρασίας (hot, cold) και με ζώα (bears), οικογένεια (daddy, mummy, baby), φαγητό (milk, cornflakes, jam, eggs), κατοικία (bedroom, kitchen, living room, beds, chairs) και συναισθήματα (I’m hungry / happy / sad)
  • Να παράγουν απλό προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας ολόκληρες φράσεις, π.χ. Let’s go for a walk. I don’t like this. It’s too hot. Please don’t go. Stay and play with me.

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να ψυχαγωγηθούν με την αφήγηση και αναπαράσταση ενός παραμυθιού
  • Να συμμετάσχουν σε ένα απλό θεατρικό δρώμενο
  • Να ενεργοποιήσουν ένα σύνολο μέσων έκφρασης (θεατρικών, μουσικών, κινητικών)

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

Μέσα:

  • CD player και Η/Υ

Φύλλα εργασίας για το μαθητή: 0

Προτεινόµενο υλικό από το διαδίκτυο:

Προτεινόµενος διδακτικός χρόνος: 3 διδακτικές ώρες

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Αφού βάλουμε τα παιδιά να καθίσουν έτσι ώστε να μας βλέπουν όλα, τους λέμε ότι σήμερα θα τους διηγηθούμε ένα γνωστό παραμύθι και τους δείχνουμε τα τρία αρκουδάκια και τη Χρυσομαλλούσα στην πρώτη εικόνα της ιστορίας (Α_Γ10_C01). Τους ζητάμε να μαντέψουν ποια ιστορία είναι. Λέμε τον τίτλο της ιστορίας στα Αγγλικά και εκμαιεύουμε από τα παιδιά ότι η Goldilocks είναι το κορίτσι με τις χρυσές μπούκλες, δηλ. η Χρυσομαλλούσα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να μας πουν τι συμβαίνει στην ιστορία της Χρυσομαλλούσας για να προετοιμάσουμε το έδαφος για την ιστορία στα Αγγλικά.
Εναλλακτικά, φέρνουμε στην τάξη ένα κουκλόσπιτο, τα κουκλάκια και τα διάφορα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την ιστορία και τα τοποθετούμε σε ένα θρανίο. Aν θέλουμε, μπορούμε να κατασκευάσουμε  το κουκλόσπιτο μόνοι μας. Προετοιμάζουμε την αφήγηση δείχνοντας τα πρόσωπα και τα πράγματα που παίζουν κεντρικό ρόλο στην ιστορία μας.
Δείχνουμε στα παιδιά τα τρία αρκουδάκια και συγκρίνουμε το μέγεθός τους. “This is Daddy Bear. Daddy Bear is big. This is Mummy Bear. Mummy Bear is medium-sized. This is Baby Bear. Baby Bear is small.” Κάνουμε το ίδιο με τις καρέκλες και με τα υπόλοιπα αντικείμενα, αν τα έχουμε φέρει στην τάξη: “Look! This chair is big. This chair is medium-sized. This chair is small.”

Βήμα 2 Ξεκινάμε την αφήγηση της ιστορίας (Α_Γ10_Μ01, κείμενο ιστορίας) δείχνοντας τις εικόνες μία-μία (Α_Γ10_C01, Α_Γ10_C02, Α_Γ10_C03, Α_Γ10_C04, Α_Γ10_C05, Α_Γ10_C06, Α_Γ10_C07, Α_Γ10_C08, Α_Γ10_C09) ή κινώντας παράλληλα τα κουκλάκια και δείχνοντας τα αντικείμενα. Βοηθάμε τα παιδιά να καταλάβουν την αφήγηση δείχνοντας τις εικόνες, κάνοντας χειρονομίες / μιμήσεις, αλλάζοντας τη φωνή μας για να δείξουμε ποιος μιλάει, κλπ. Όπου χρειάζεται, για να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν, κάνουμε ερωτήσεις στα Αγγλικά:
- How many bears live in this house?
- Three.
- Who’s this?
- Daddy Bear / Mummy Bear / Baby Bear
- What’s this?
- A chair.
- How many chairs can you see?
- Three.
- What’s this?
- A table.
- Where is it?
- In the kitchen.
- What do we do in the kitchen?
- We eat.
- What’s this?
- A bowl.
- How many bowls can you see?
- Three.
- What’s this?
- A bed.
- How many beds can you see?
- One, two, three.

Για να καταλάβουν τις λέξεις hard και soft, δείχνουμε στα παιδιά ένα κομμάτι βαμβάκι ή το σφουγγάρι της τάξης και λέμε: “It’s soft.” Δείχνουμε μια πετρούλα ή ένα θρανίο και λέμε: “It’s hard.” Δείχνουμε άλλα αντικείμενα μέσα στην τάξη και ζητάμε να μας πουν αν είναι hard / soft. Για να δώσουμε στα παιδιά περισσότερο χρόνο για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου και των νέων φράσεων μπορούμε να «σπάσουμε» την αφήγηση της ιστορίας σε δύο μέρη. Σ’ αυτή την περίπτωση αν έχει περισσέψει χρόνος, ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν μια σκηνή με τα τρία αρκουδάκια ή με τηGoldilocks και στη συνέχεια να μιλήσουν γι’ αυτή.

Βήμα 3 Αφηγούμαστε πάλι την ιστορία και εκμαιεύουμε λέξεις και φράσεις:
- Daddy Bear is the …
- … (big) bear.
- Mummy Bear is the …
- … (medium-sized) bear.
- Baby Bear is the …
- … (small) bear.
- How many chairs can you see?
- Three.
- The three bears go out for a walk in the ...
- … (woods).
- Why? Their porridge is ...
- … (too hot), etc.
- Does Goldilocks like Daddy’s porridge?
- No.
- Why not?
- It’s too hot.
- Does she like Mummy’s porridge?
- No.
- Why not?
- It’s too cold.
- Does she like the baby’s porridge?
- Yes.
- Why?
- It’s just right, etc.

Βήμα 4 Στο επόμενο μάθημα, μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά το διαδραστικό βίντεο με την ιστορία (http://www.bbc.co.uk/cbeebies/fimbles/stories/threebears/). Καθώς τα παιδιά παρακολουθούν κάνουμε ερωτήσεις.
- How many bears live in this house?
- Three.
- Who’s this?
- Baby Bear.
- What did Father / Daddy Bear say?
- Let’s go for a walk.
- How many bowls are there on the table?
- Three.
- What colour is this bowl?
- Pink / Yellow / Blue.
- What is this?
- A spoon (μαθαίνουν τη λέξη)
- How many spoons are there on the table?
- Three.
- Who’s looking through the window?
- Goldilocks.
- What is Goldilocks doing?
- (She’s) sleeping.
- What did Father / Daddy Bear say?
- Who’s been eating my porridge?
- What did the baby say?
- Oh, do stay and play with me.

Μετά το βίντεο, μαθαίνουμε ένα σύντομο και απλό τραγουδάκι, το “Goldilocks, goldilocks” (Α_Γ10_Μ02). Τα παιδιά το λένε και ταυτόχρονα κάνουν τις κινήσεις.
Goldilocks, goldilocks, turn around.
Goldilocks, goldilocks, knock on the door
Goldilocks, goldilocks, eat some porridge
Goldilocks, goldilocks, have a seat
Goldilocks, goldilocks, go to sleep
Goldilocks, goldilocks, stay and play.

Βήμα 5 Στη συνέχεια, ξαναρωτάμε τα παιδιά τι πρωινό έφαγαν τα αρκουδάκια και η Goldilocks. Εξηγούμε ότι το porridge είναι ένα παραδοσιακό αγγλικό πρωινό που φτιάχνεται με βρώμη. Ρωτάμε τα παιδιά τι τρώνε συνήθως για πρωινό ή ποιο είναι το αγαπημένο τους πρωινό. “What do you have for breakfast? / What do you like to eat for breakfast?” Παρουσιάζουμε το καινούριο λεξιλόγιο με αληθινά ή πλαστικά φαγητά και βοηθάμε τα παιδιά με διάφορους τρόπους να το ταυτοποιούν και μετά να το παράγουν (jam, eggs, fruit juice, milk, cornflakes).
Στη συνέχεια μπορούμε να ρωτήσουμε τι είδους κολατσιό / snack τρώνε στο σχολείο, π.χ. banana, apple, sandwich, cookies, etc.

Βήμα 6 Στο επόμενο μάθημα, δραματοποιούμε σκηνές από την ιστορία (Πιθανή παραγωγή λόγου στη δραματοποίηση). Ζητάμε από τα παιδιά να μας φέρουν τα αντικείμενα που χρειάζονται, όπως μπολ, καρεκλάκια και εμείς φέρνουμε τα υπόλοιπα, όπως στρώματα γυμναστικής ή υφάσματα για κρεβάτια. Βάζουμε όσα παιδιά θέλουν να παίξουν τους ρόλους και τα υπόλοιπα παρακολουθούν την παράσταση και βοηθούν λέγοντας τα λόγια.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Εικόνες

Α_Γ10_C01Α_Γ10_C02Α_Γ10_C03Α_Γ10_C04
Α_Γ10_C05Α_Γ10_C06Α_Γ10_C07Α_Γ10_C08
Α_Γ10_C09

 

Ακουστικό υλικό

Κείμενο ιστορίας

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

[Εικόνα 1]
Once upon a time, there were three bears, Daddy Bear, Mummy Bear and Baby Bear. They lived in a beautiful house in the woods and they were very happy.

[Εικόνα 2]
One day Mummy was making some porridge in the kitchen but the porridge was too hot. Daddy Bear said “Let’s go for a walk!”

[Εικόνα 3]
And so they did. Someone else was out for a walk that morning. It was Goldilocks. When she came to the bears’ house, she knocked and, when no one answered, she opened the door and walked right in. 

[Εικόνα 4]
On the table in the kitchen, there were three bowls of porridge. Goldilocks was hungry. “Mmm, I’m going to eat some porridge”. She tried the first bowl. “Oh, it’s too hot. Yuk! I don’t like it. Then she tried the second bowl. “Yuk! It’s too cold. I don’t like it.” Then she tried the third bowl. “Mmm, this is just right! I love this one. Yummy!” So she ate it all up.

[Εικόνα 5]
Then Goldilocks said, “Ooh.... I’m tired!” So, she walked into the living room where she saw three chairs. “Oh, this chair looks good; I’m going to sit on this chair”. So Goldilocks sat in daddy’s chair and said “Oh, I don’t really like this chair, it’s too hard. I’m going to sit on this chair.” So she sat in mummy’s chair. “Oh this one is too soft, I don’t like it” she said. So she tried the baby’s chair. “Ah, this chair is just right,” she said. But she was so big in that chair that the chair broke. “Oh, no!”

[Εικόνα 6]
Goldilocks was very tired now, so she went upstairs to the bedroom.  She lay down in daddy’s bed, and she said, “Oh no, it’s too hard, I don’t like this bed”. Then she lay down in Mummy’s bed. “Oh, it’s too soft.” Then she lay down in Baby’s bed and it was just right. “Ah, this is just right!”  So Goldilocks fell fast asleep.

[Εικόνα 7]
As she was sleeping, the three bears came home. They saw the three bowls.
“Oh, who’s been eating my porridge,” said Daddy Bear.
“Who’s been eating my porridge,” said Mummy Bear.
“Someone’s been eating my porridge and they ate it all up!” said Baby Bear.
Then they saw the chairs.
“Who’s been sitting in my chair?” said Daddy Bear.
“Who’s been sitting in my chair?” said Mummy Bear.
“Someone’s been sitting in my chair,” said Baby Bear. “And it is broken.”
When they went upstairs to the bedroom, daddy said, “Oh, who’s been sleeping in my bed?” “Oh, who’s been sleeping in my bed?” said Mummy Bear. “Someone’s been sleeping in my bed and she’s still there!” said Baby Bear.

[Εικόνα 8]
When Goldilocks woke up and saw the three bears, she was so scared she ran straight down the stairs.
“Don’t go!” said Baby Bear. “Stay and play with me! Please!”

[Εικόνα 9]
So Goldilocks stayed, and played with Baby Bear, and Mother Bear made them all some more delicious porridge

ΠΙΘΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Goldilocks and the Three Bears

NARRATOR: Once upon a time, there were three bears, Daddy Bear, Mummy Bear and Baby Bear. They lived in a beautiful house in the woods and they were very happy.

DADDY BEAR: Hello, I’m Daddy Bear.
MUMMY BEAR: Hello, I’m Mummy Bear.
BABY BEAR: Hello, I’m Baby Bear.

NARRATOR: One morning, Mother Bear made some porridge for breakfast but it was too hot. So the three bears went out for a walk in the woods.
MUMMY BEAR: Oh, it’s too hot.

DADDY BEAR: Let’s go for a walk.
BABY BEAR: OK, Dad.

NARRATOR: Somebody else was out for a walk that morning. It was Goldilocks.
GOLDILOCKS: Hello, I’m Goldilocks.
NARRATOR: The door was open and Goldilocks walked in. She saw the three bowls on the table.

GOLDILOCKS: Ooh, I’m hungry.
NARRATOR: So she tried the first bowl. It was too hot.
GOLDILOCKS: Oh, I don’t like this. It’s too hot!
NARRATOR: Then she tried the second bowl. That was too cold.
GOLDILOCKS: Oh, I don’t like this. It’s too cold!
NARRATOR: Then she tried the third bowl. That was just right. So she ate it all up.
GOLDILOCKS: Oh, this is just right. Yummy!

NARRATOR: Then she saw the chairs. She tried Daddy’s chair.
GOLDILOCKS: Oh, it’s too hard.
NARRATOR: Then she tried mummy’s chair.
GOLDILOCKS: Oh, it’s too soft.
NARRATOR: Then she tried the baby’s chair but she was so big that the chair broke.
GOLDILOCKS: This chair is just right. Oh, no!

NARRATOR: Then she decided to go upstairs for a little nap.
GOLDILOCKS: Ooh, I’m tired.
NARRATOR: She tried the first bed. It was too hard.
GOLDILOCKS: Oh, it’s too hard.
NARRATOR: She tried the second bed. Oh no, that was too soft.
GOLDILOCKS: Oh, it’s too soft.

NARRATOR: She tried the third bed. That was just right.
GOLDILOCKS: Ah, this is just right.
NARRATOR: So Goldilocks fell fast asleep. Soon the three bears came back from their walk, ready for their breakfast.

BABY BEAR: I’m very hungry.
DADDY BEAR: Who’s been eating my porridge?
MUMMY BEAR: Who’s been eating my porridge?
BABY BEAR: Oh, no!

NARRATOR: Then the bears saw the chairs.
DADDY BEAR: Who’s been sitting in my chair?
MUMMY BEAR: Who’s been sitting in my chair?
BABY BEAR: Oh, my chair is broken.

NARRATOR: The three bears went upstairs.
DADDY BEAR: Who’s been sleeping in my bed?
MUMMY BEAR: Who’s been sleeping in my bed?
BABY BEAR: Someone’s sleeping in my bed. Wake up!

NARRATOR: When Goldilocks woke up and saw the three bears she was so scared she ran straight down the stairs.
BABY BEAR: Don’t go! Stay and play with me! Please!
NARRATOR: So Goldilocks stayed and played with Baby Bear and Mother Bear made them all some more delicious porridge.

Ένα άλλο σενάριο για το έργο βρίσκεται στο: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/goldilocks-play-activity_0.pdf

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟΥ

Το κουκλόσπιτο μπορούμε να το φτιάξουμε με απλά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως ένα χαρτόκουτο από το σουπερμάρκετ, το οποίο μπορούμε να ντύσουμε με χαρτί περιτυλίγματος. Επειδή στην ιστορία χρειαζόμαστε ένα σπίτι με δύο ορόφους, μπορούμε να πάρουμε το καπάκι από ένα κουτί παπουτσιών, να το ντύσουμε κι αυτό με χαρτί περιτυλίγματος και να το στερεώσουμε πάνω στο χαρτόκουτο με διπλόκαρφα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε το πάτωμα με αφρώδες υλικό και στη συνέχεια να διακοσμήσουμε το κουκλόσπιτο με κουρτινάκια, κολλάζ με διακοσμητικά αντικείμενα, μινιατούρες, κλπ. Για το παραμύθι χρειαζόμαστε (κατά προτίμηση σε διαφορετικά μεγέθη) 3 καρεκλάκια, 3 κρεβατάκια, 3 μπολάκια, 3 αρκουδάκια και μία ξανθιά κουκλίτσα για τη Goldilocks.

Αρχεία