ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Α' τάξη
Γ4 - The bear family
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Μαθαίνουμε την ιστορία της οικογένειας των αρκούδων.

Περιεχόµενο

Μέσα από δραματοποίηση ιστορίας, ζωγραφική, χειροτεχνία και τραγούδι μαθαίνουμε τα ονόματα των μελών μιας οικογένειας.

Γλωσσικοί στόχοι

  • Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τα μέλη της οικογένειας (daddy, mummy, sister, brother, baby)

  • Να ασκηθούν σε λεξιλόγιο και φράσεις σχετικές τα μέρη του προσώπου και του σώματος

  • Να επαναλάβουν φράσεις χρησιμοποιώντας ουσιαστικά με ομαλό πληθυντικό

  • Να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου με τη βοήθεια της επανάληψης, της εικόνας και της κίνησης

  • Να εξασκηθούν χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο σχετικό με ζώα σε καινούριες φράσεις

  • Να εξοικειωθούν με προτάσεις με το ρήμα have got (my bear has got…)

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να μάθουν να εργάζονται σε ζευγάρια και σε ομάδες

  • Να εξασκηθούν κόβοντας, κολλώντας και χρωματίζοντας σε εργασίες που απαιτούν λεπτές και συντονισμένες κινήσεις

  • Να ασκηθούν στο συντονισμό των κινήσεών τους με το μουσικοκινητικό τραγούδι

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

Μέσα:

  • CD player και Η/Υ

Φύλλα εργασίας για το μαθητήΑ_Γ04_W01

Προτεινόµενο υλικό από το διαδίκτυο:

Προτεινόµενος διδακτικός χρόνος: 2 διδακτικές ώρες

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Λέμε στα παιδιά ότι σήμερα θα ακούσουν μια ιστορία για μια οικογένεια αρκούδων (Α_Γ04_M01, κείμενο ιστορίας). Κάνουμε μια σύντομη εισαγωγική συζήτηση, π.χ. “Bears like honey, fruit, fish, etc.”
Μετά δείχνουμε την πρώτη εικόνα (Α_Γ04_C01) της ιστορίας μας, που απεικονίζει όλη την οικογένεια και λέμε:
“Look! This is a bear family. Family! It’s a family!” (τα παιδιά επαναλαμβάνουν). “This is Daddy, this is Mummy, this is Sister, this is Brother and this is Baby” (καθώς τα λέμε αυτά, δείχνουμε το κάθε αρκουδάκι και ζητάμε απ’ τα παιδιά να επαναλάβουν την κάθε λέξη για τα μέλη της οικογένειας).

Βήμα 2 Στη συνέχεια αρχίζουμε να αφηγούμαστε την ιστορία δείχνοντας τις εικόνες (Α_Γ04_C01, Α_Γ04_C02, Α_Γ04_C03, Α_Γ04_C04, Α_Γ04_C05, Α_Γ04_C06) και χρησιμοποιώντας κινήσεις και χειρονομίες (αφήγηση).“This is a story about…”. Όταν τελειώσουμε, καλούμε τα παιδιά να σηκωθούν και να σταθούν δίπλα στα θρανία τους, και αφηγούμαστε την ιστορία για δεύτερη φορά, ενθαρρύνοντάς τα να επαναλαμβάνουν τα λόγια των αρκούδων και τη φράση “ran, ran and climbed up the tree”. Παράλληλα τα ενθαρρύνουμε να κάνουν και τις κινήσεις μαζί μας. Οι εικόνες της ιστορίας μπορούν να πλαστικοποιηθούν και να χρησιμοποιούνται σαν βιβλιαράκι για να ξαναλέμε την ιστορία όποτε υπάρχει χρόνος.

Βήμα 3 Αναθέτουμε σε πεντάδες παιδιών (όποια θέλουν) να αναπαραστήσουν την ιστορία, δίνοντας ένα ρόλο στο κάθε παιδί. Βοηθάμε όποτε χρειάζεται και κάνουμε κι εμείς τις ανάλογες κινήσεις.

Βήμα 4 Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των πέντε, μοιράζουμε φύλλα χαρτιού Α4 σε κάθε παιδί και τους λέμε να ζωγραφίσουν μια δική τους οικογένεια ζώων στο μέρος που ζουν (π.χ. οικογένεια μαϊμούδων / λιονταριών / ιπποπόταμων κ.λ.π.). Κάθε παιδί της ομάδας θα ζωγραφίσει ένα μέλος της οικογένειας. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις ζωγραφιές τους στην τάξη: “This is Daddy monkey; this is Mummy monkey, etc.”

Βήμα 5 Στο επόμενο μάθημα, ξαναλέμε στα παιδιά την ιστορία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στη αφήγηση. Αν κάποια δεν πρόλαβαν να δραματοποιήσουν την ιστορία στο προηγούμενο μάθημα, μπορούν να το κάνουν τώρα.

Βήμα 6 Tώρα λέμε ότι θα κάνουμε μια χειροτεχνία. Μοιράζουμε το Φύλλο Εργασίας (Α_Γ04_W01). Τα παιδιά χρωματίζουν, κόβουν τα μέρη του σώματος της αρκουδίτσας και τα συναρμολογούν. (Αν θέλουμε τους λέμε να κολλήσουν την έτοιμη αρκουδίτσα σε μια κόλλα Α4). Εμείς πάμε από θρανίο σε θρανίο επαινώντας και βοηθώντας όπου χρειάζεται.
Μετά βοηθούμε τα παιδιά να μιλήσουν για την έτοιμη χειροτεχνία τους, κάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο επανάληψη τα μέρη του προσώπου και του σώματος που έχουν μάθει στις δραστηριότητες C1και C2. Πιθανός λόγος: “My bear’s got a big head, a small nose, big eyes, big ears, two arms, two legs.” Aν θέλουμε ρωτάμε για τα χρώματα της αρκουδίτσας: “What colour are its ears / eyes? What colour is its mouth?, etc.”

Βήμα 7 Μαθαίνουμε στα παιδιά το τραγούδι “My Family and Me!” (Α_Γ04_M02, στίχοι) για να επαναλάβουν φράσεις με τα μέλη της οικογένειας.

Βήμα 8 Αν υπάρχει χρόνος, ή σε άλλο μάθημα, μαθαίνουμε άλλο ένα τραγούδι, το “Happy Bear Song” (Α_Γ04_M03, στίχοι). Το λέμε εμείς την πρώτη φορά ή το βάζουμε στο CD player, και τη δεύτερη φορά το λέμε μαζί με τα παιδιά κάνοντας τις ανάλογες κινήσεις. 

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Εικόνες

Α_Γ04_C01
Η ιστορία:
μέρος 1ο
Α_Γ04_C02
Η ιστορία:
μέρος 2ο
Α_Γ04_C03
Η ιστορία:
μέρος 3ο
Α_Γ04_C04
Η ιστορία:
μέρος 4ο
Α_Γ04_C05
Η ιστορία:
μέρος 5ο
Α_Γ04_C06
Η ιστορία:
μέρος 6ο

 

Φύλλο εργασίας

Α_Γ04_W01

 

Ακουστικό υλικό

Κείμενο ιστορίας

THE BEAR FAMILY

[Εικόνα 1]
This is a story about Daddy Bear, Mummy Bear, Sister Bear, Brother Bear and Baby Bear. One day, Daddy Bear was hungry, very hungry. “I’m hungry, very hungry! I want to eat something! (κοιτάζουμε γύρω μας) Oh, look! There’s honey on this tree!” (εξηγούμε τη λέξη “honey”)

[Εικόνα 2]
Daddy Bear ran, ran, (κίνηση) and climbed up the tree. (κίνηση)

[Εικόνα 3]
Then, Mummy Bear was hungry, very hungry. (τρίβουμε την κοιλιά μας) So Daddy Bear said: “Come here!” (χειρονομία) Mummy Bear ran, ran, and climbed up the tree. (κίνηση)

[Εικόνα 4]
Then, Sister Bear was hungry, very hungry. So, Mummy Bear said: “Come here!” Sister Bear ran, ran, and climbed up the tree. (κίνηση)

[Εικόνα 5]
Then, Brother Bear was hungry, very hungry. So, Sister Bear said: “Come here!” Brother Bear ran, ran, and climbed up the tree. (κίνηση)

[Εικόνα 6]
Then, Baby Bear was hungry, very hungry. So, Brother Bear said: “Come here!” Baby Bear ran, ran, and climbed up the tree. (κίνηση) And then, they all said: “Mmmm! We LOVE honey!!!”

Στίχοι

MY FAMILY AND ME!

Mummy and Daddy, sister and brother,
Grandma and Grandpa
My family

Mummy and me, Daddy and me
My family
I love my family

Sister and me, brother and me
My family
I love my family

Grandma and me, Grandpa and me
My family
I love my family

I love my family, I love my family
And my family loves me!

HAPPY BEAR SONG 
(στο σκοπό του “The Wheels on the Bus”)

Happy bear can jump, jump, jump
Jump, jump, jump, jump, jump, jump
Happy bear can jump, jump, jump
All day long!

Happy bear can climb, climb, climb
Climb, climb, climb, climb, climb, climb
Happy bear can climb, climb, climb
All day long!

Happy bear can swim, swim, swim
Swim, swim, swim, swim, swim, swim
Happy bear can swim, swim, swim
All day long!

Happy bear can eat, eat, eat
Eat, eat, eat, eat, eat, eat
Happy bear can eat, eat, eat
All day long!

Happy bear can give a kiss, give a kiss, give a kiss
Happy bear can give a kiss
To you, to me, to Mummy

Αρχεία