Ημερίδα Eπιμόρφωσης Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), η οποία υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πραγματοποιηθεί  ημερίδα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής στο θέμα των κοινοτήτων πρακτικής με τίτλο: «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΝΕ: Οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ σε Κοινότητες Μάθησης-Πρακτικής». (για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ).

Η ημερίδα, η οποία είναι υπό την αιγίδα του ΙΕΠ και αποτελεί συνακόλουθη δραστηριότητα του  1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Εκμάθηση γλωσσών σε Νεαρή Ηλικία, θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2013, από τις 9:00 έως τις 16:00 στο ΕΚΠΑ: κτήριο «Κωστής Παλαμάς» στο κέντρο της Αθήνας (Ακαδημίας 48 και Σίνα).

Ο σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής για τις κοινότητες πρακτικής και μάθησης και να εκπαιδευθούν στην οργάνωση και τη διαχείρισή τους, προκειμένου να εφαρμόσουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014), αυτόν τον τύπο επιμόρφωσης με ομάδες εκπαιδευτικών, υποστηριζόμενοι από ειδική πλατφόρμα που έχει σχεδιασθεί και διατίθεται, για αυτό το σκοπό, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη βιωματική μάθηση και περιλαμβάνει παρουσίαση πρακτικών ανάπτυξης και διαχείρισης κοινοτήτων πρακτικής - μάθησης από Σχολικούς Συμβούλους και εκπαιδευτικούς, καθώς και εργαστήρι για πειραματική εφαρμογή. Επίσης, περιλαμβάνει την παρουσίαση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων (Virtual e-Class©) και τη βράβευση από το «Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας» του ΕΚΠΑ των εργασιών που προέκυψαν από τη συνεργασία, στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, μεταξύ μαθητών από τάξεις σχολείων σε Ευρωπαϊκές χώρες με Έλληνες μαθητές. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής από όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες  προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες της ημερίδας. Για όσους μετακινηθούν από την περιφέρεια οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από εμάς. Προσκαλούνται επίσης, να συμμετάσχουν Σχολικοί Σύμβουλοι Γαλλικής και Γερμανικής, εφόσον το επιθυμούν, αλλά το Έργο δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα δικά τους έξοδα μετακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην:

 κ. Μαρία Ρεφανίδου (mariarefan@gmail.com)

Για την αφίσα της ημερίδας πατήστε εδώ.

 

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Καθηγήτρια Β. Δενδρινού