Επιμορφωτική Διημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών

Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ) το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οργανώνουν επιμορφωτική διημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για την αφίσα πατήστε εδώ.