Ενημερωτικές συναντήσεις από Σχολικούς Συμβούλους-Συνεργάτες ΠΕΑΠ

Mε το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς οι Σχολικοί Σύμβουλοι (συνεργάτες ΠΕΑΠ) θα ξεκινήσουν να διενεργούν ενημερωτικές συναντήσεις στις κατά τόπους περιφέρειές τους ανά την Ελλάδα. Στην περίπτωση που στην περιοχή σας δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Έργου ώστε να προγραμματιστεί εκδήλωση.