ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - B' τάξη
A5 - How old are you?
Περιγραφή δραστηριότητας Προτεινόμενη
διαδικασία
Εκπαιδευτικό
Υλικό
Περιεχόμενα
κύκλου

Περιγραφή δραστηριότητας

Παρουσιάζουμε την ηλικία μας.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά επαναλαμβάνουν τους αριθμούς και μαθαίνουν να λένε την ηλικία τους. 

Γλωσσικοί στόχοι

 • Να  επαναλάβουν τους αριθμούς 1-10
 • Να λένε την ηλικία τους
 • Να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ τους (I’m older than you)
 • Να μιλούν για την ηλικία άλλων παιδιών, π.χ. How old is she? She’s 6.

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Να συμμετέχουν ενεργώντας ανάλογα με αυτό που βλέπουν σε ένα βίντεο
 • Να συνδέσουν τη μάθηση με την προσωπική τους ζωή
 • Να συνεργαστούν για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία τους
 • Να διασκεδάσουν τραγουδώντας και παίζοντας κουκλοθέατρο
 • Να ευχαριστηθούν κάνοντας μία κατασκευή

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

 • Η μασκότ
 • Αρκουδάκια, αγαπημένα ζωάκια ή/και κούκλες (puppets, finger puppets) που έχουν φέρει τα παιδιά από το σπίτι τους
 • Μία απλή σκηνή κουκλοθέατρου (προαιρετικά)
 • Χαρτόνια
 • Κόλλα
 • Ψαλίδι
 • CD (Β_Α05_Μ01)

Μέσα:

 • CD player ή/και Η/Υ

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο:

Φύλλα εργασίας:  B_A05_W01B_A05_W02

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1 Η μασκότ λέει στα παιδιά ότι σήμερα θα μάθουν να λένε την ηλικία τους και παρουσιάζει τη δική της ηλικία και στη συνέχεια ρωτά τα παιδιά για τη δική τους ηλικία: ‘I’m 10. How old are you?’ και τα παιδιά απαντούν: ‘I’m 7/I’m 7 and a half, etc.’

Η μασκότ συνεχίζει και με τα υπόλοιπα παιδιά.

Μετά, η μασκότ ρωτάει τα παιδιά για τα παιχνίδια τους, π.χ. τα αρκουδάκια τους ή τις κούκλες τους. Πιθανός διάλογος:

-How old is he/she?
-He/She’s 4. /He/She’s 6.

Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις, μιλώντας για τα παιχνίδια τους.

Βήμα 2 Τα παιδιά βλέπουν ένα βίντεο με το τραγούδι 'How old are you?' (Β_Α05_Μ01, στίχοι) Το βλέπουν αρκετές φορές και επαναλαμβάνουν τα λόγια του τραγουδιού, σχηματίζοντας τους αριθμούς με τα δάχτυλά τους. Στο τέλος το τραγουδούν με χαμηλωμένο τον ήχο, απλά βλέποντας την εικόνα.

Στη συνέχεια ορίζουμε ρόλους ώστε τα παιδιά να τραγουδούν το καθένα μερικούς στίχους και μετά να τους τραγουδούν όλα μαζί σχηματίζοντας τους αριθμούς με τα δάχτυλά τους. Το επαναλαμβάνουν αρκετές φορές, μέχρι να το μάθουν ακόμα και οι πιο ντροπαλοί μαθητές.

Βήμα 3 Μετά τα παιδιά παίρνουν τα αγαπημένα τους ζωάκια/αρκουδάκια, κουκλάκια, κλπ. στα χέρια τους και τα βάζουν να ‘πουν’ το ίδιο τραγούδι εναλλάξ και όλα μαζί. Μπορούν να παρακολουθούν το βίντεο, για να αντιγράφουν τις κινήσεις που κάνουν οι κούκλες.

Τα παιδιά σηκώνονται και  κρατώντας τα κουκλάκια τους στα χέρια παρουσιάζουν το τραγούδι σε όλη την τάξη. Προαιρετικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν  μία απλή σκηνή κουκλοθέατρου μπροστά στον πίνακα και να κάνουν ‘παράσταση’ τραγουδώντας με τα κουκλάκια τους στα χέρια.

Βήμα 4 Τα παιδιά κάνουν μία απλή κατασκευή και φτιάχνουν μία όμορφη κάμπια με αριθμούς. Πρώτα, δίνουμε οδηγίες για να χρωματίσουν τους αριθμούς (B_A05_W01B_A05_W02). Στη συνέχεια κόβουν τους κύκλους με το κεφαλάκι της κάμπιας και τους αριθμούς και τους κολλούν σε αριθμητική σειρά για να σχηματίσουν το σώμα της. Μετά κολλούν την κάμπια τους σε ένα χαρτόνι και τη δείχνουν στα υπόλοιπα παιδιά, λέγοντας με το ρυθμό του τραγουδιού που έχουν ήδη μάθει:

- How old is the caterpillar? She’s older than you. (σε διάλογο εναλλάξ)

- It is 1, It is 2, It is 3, It is 4, It is 5, It is 6, It is 7, It is 8, It is 9, It is 10. (εναλλάξ)

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (όλοι μαζί)

Εκπαιδευτικό υλικό

(Πατήστε πάνω στα ονόματα των αρχείων για να κατεβάσετε το υλικό)

Φύλλα εργασίας

B_A05_W01B_A05_W02


Ακουστικό υλικό

Στίχοι

HOW OLD ARE YOU?

How old are you? I’m older than you. (δύο φορές) (εναλλάξ)
I’m 1, I’m 2, I’m 3. I’m 4, I’m 5, I’m 6, I’m 7 years old. (εναλλάξ)
I’m 8, I’m 9, I’m 10 years old. (εναλλάξ)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (όλοι μαζί)
How old are you? I’m older than you. (δύο φορές) (εναλλάξ)
I’m 1, I’m 2, I’m 3. I’m 4, I’m 5, I’m 6, I’m 7 years old. (εναλλάξ)
I’m 8, I’m 9, I’m 10 years old. (εναλλάξ)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (όλοι μαζί)
How old are you? I’m older than you. (δύο φορές) (εναλλάξ)

Αρχεία