'Οροι χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα και όροι χρήσης

Το «Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας» (RCeL) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή και επίκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών του. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη  διεύθυνση peap@enl.uoa.gr.
Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των κειμένων, εικόνων, σχεδίων και γενικά του περιεχομένου του ιστότοπου ανήκουν στο © RCeL, εκτός και αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο. Οι χρήστες μπορούν ωστόσο να κατεβάσουν, να αντιγράψουν και να αποθηκεύσουν υλικό από τον ιστότοπο αλλά αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Τυχόν αιτήματα για αναδημοσίευση υλικού πρέπει να υποβάλλονται στους υπεύθυνους Διαχείρισης Περιεχομένου του ιστότοπου, στη διεύθυνση peap@enl.uoa.gr.
 
Σύνδεση με τον ιστότοπο του RCeL ή αναδημοσίευση υλικού του
 
Το RCeL ενθαρρύνει συντάκτες ιστοσελίδων να συνδεθούν με τον ιστότοπό του και ευχαρίστως αποδέχεται τη σύνδεσή του με ιστότοπους άλλων οργανισμών. Επίσης ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών από ιστότοπους άλλων οργανισμών, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται είναι εξακριβωμένες και ενημερωμένες.
Ευπρόσδεκτη είναι επίσης και η δημοσίευση αποσπασμάτων του ιστότοπου, εφ' όσον η πηγή τους δηλώνεται ξεκάθαρα. Εντούτοις, λογότυπα των ιστοσελίδων του RCeL, εικόνες και εκτενή αποσπάσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς ρητή άδεια. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους στη διεύθυνση peap@enl.uoa.gr.