ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Νέα και ανακοινώσεις
     
     
     
     
     
   
 • 12/09/2012
  Ανακοίνωση για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς στα πιλοτικά σχολεία για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί στα πιλοτικά σχολεία στην κατάταξη μαθητών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας προτείνονται τα παρακάτω ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ηλεκτρονικά και εκτυπώσιμα) για την κάθε γλώσσα
   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Online:

http://www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε ηλεκτρονικά τεστ για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το τεστ κάθε επιπέδου αποτελείται από 68 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομων απαντήσεων. Αφού ο μαθητής απαντήσει στις ερωτήσεις, αυτόματα ο υπολογιστής δίνει τον αριθμό των σωστών απαντήσεων και επιβεβαιώνει το επίπεδο του.

http://english.ua/eng/placement-test/

Πρόκειται για ένα τεστ κατάταξης που περιέχει 52 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Ο μαθητής απαντάει τα ερωτήματα μέχρι εκεί που μπορεί. Ο υπολογιστής βγάζει αυτόματα τον αριθμό των σωστών απαντήσεων και τον κατατάσσει σε επίπεδο (σύμφωνα με την βρετανική κλίμακα και την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης)

Pdf: 

http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/project/custom/
item6039738/English-Unlimited-Placement-test/
?site_locale=en_GB&currentSubjectID=382378

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε τεστ κατάταξης που μπορείτε να κατεβάσετε και να το φωτοτυπήσετε. Το τεστ κατάξης αποτελείται από δύο τεστ: ένα γραπτό τεστ και ένα προφορικό. Το γραπτό τεστ αποτελείται από 120 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και δίνεται πρώτα. Οι μαθητές απαντούν όσα ερωτήματα μπορούν και υπολογίζεται ο αριθμός των σωστών απαντήσεων και το επίπεδο τους σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εφόσον υπολογιστεί το επίπεδο βάσει του γραπτού τεστ., ο εκπαιδευτικός κάνει και προφορική εξέταση στο επίπεδο που καθόρισε το γραπτό τεστ. Το προφορικό τεστ αποτελείται από 5 ερωτήσεις. Ανάλογα με την απόδοση των μαθητών στο προφορικό τεστ επιβεβαιώνεται το επίπεδο του. Στον ιστότοπο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό σχετικά με την οργάνωση και «λογική» του τεστ καθώς και με τον υπολογισμό της βαθμολογίας και τον καθορισμό επιπέδου.

http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Inclusion/
English_as_an_Additional_Language/IILT_Materials/Primary

Κατάλληλο για την Α/βαθμια είναι το Primary School Assessment Kit  ένα test με 4 skills (writing, listening, reading, speaking) του National Council for Curriculum and Assessment από την Ιρλανδία. Είναι διαθέσιμο σε pdf μορφή έτσι οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να το κατεβάσουν να το εκτυπώσουν και να το δώσουν στους μαθητές. Είναι βασισμένο στο Common European Framework και είναι για επίπεδα Α1,Α2,Β1. Επίσης έχει 3 sets of tests ένα για placement, ένα για progress και ένα για final evaluation. Ανάλογα με το σκορ οι μαθητές του κάθε επιπέδου μπορούν να χωριστούν σε Α1.1, Α1.2, Α1.3 κτλ. Τέλος, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη διόρθωση και το σκορ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

http://www.azurlingua.com/test/index.html

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης που περιέχει 2 είδη δοκιμασιών: κατανόηση γραπτού λόγου (που περιλαμβάνει ερωτήσεις γραμματικής και λεξιλογίου και διαρκεί 40 λεπτά) και κατανόηση προφορικού λόγου (που διαρκεί 20 λεπτά).  60 + 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.    Περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής (40 λεπτά) καθώς και  ακουστική κατανόηση (20 λεπτά).

Δίνονται οι ορθές απαντήσεις. Ακόμη και χωρίς καμιά απάντηση, δίνεται feed back Κατατάσσει τον εκπαιδευόμενο σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του συμβουλίου της Ευρώπης.

http://fr.altissia.com/test-de-niveau-francais-altissia.html

Πρόκειται για ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης που περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομων απαντήσεων. Περιλαμβάνει 2 μέρη: γραμματική (20 ερωτήσεις) και λεξιλόγιο (15 ερωτήσεις). Κατατάσσει τον εκπαιδευόμενο σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του συμβουλίου της Ευρώπης. Μπορεί ο μαθητής να επιλέξει σε ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας θέλει να εξεταστεί..

Δεν δίνει τις ορθές απαντήσεις αλλά βάσει των σωστών απαντήεων προσδιορίζει το επιπέδο γλωσσομάθειας.

Το τεστ προσαρμόζεται στο επίπεδο του αξιολογούμενου (Les questions s'adaptent au fur et à mesure à votre niveau. Ne vous inquiétez donc pas si les questions deviennent rapidement plus faciles ou plus difficiles).

http://www.testpodium.com/en/main/englischtest_02.asp

Πρόκειται για ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης  που δίνει τη δυνατότητα επιλογής επιπέδου. Περιέχει  40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (+V/F) και  εξετάζει  5 τομείς:

 • Γραμματική

 • Λεξιλόγιο,

 • Επικοινωνία

 • Ακουστική κατανόηση

 • Γραπτή κατανόηση
  και διαρκεί 35 λεπτά

Δίνει συνολικό σκορ (ποσοστό), επιμέρους ποσοστά (Γραμματική, Λεξιλόγιο, Επικοινωνία, Ακουστική κατανόηση, Γραπτή κατανόηση)  αλλά και επίπεδο σύμφωνα με τη βρετανική κλίμακα την οποία πρέπει στη συνέχεια να ανάγετε στην 6βαθμη κλίμακα του συμβουλίου της Ευρώπης. Οδηγίες δίνονται στην Αγγλική.

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της Γαλλικής μπορούν αν επισκεφτούν επίσης  την ιστοσελίδα  του Le Point du FLE http://www.lepointdufle.net/tests-de-francais.htm όπου υπάρχουν αρκετά άλλα τεστ κατάταξης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

online

http://www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch

Ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με αυτοαξιολόγηση. Εξετάζει  κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, και λεξιλογικός. Εξετάζει επίπεδα Α1, Α2 και Β1 και διαρκεί περίπου 15 λεπτά

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl

Ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με αυτοαξιολόγηση. Εξετάζει μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική Εξετάζονται όλα τα επίπεδα και διαρκεί 15 λεπτά

http://www.wifi.at/DE/Karriere/ThemenProdukte/
Sprachen/Einstufungstests/einstufungstests.aspx

Ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με αυτοαξιολόγηση, προσφέρεται σχάρα επιλογής επιπέδου δυσκολίας με ξεχωριστά τεστ για κάθε επίπεδο. Εξετάζει μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική 

PDF

http://www.hueber.de/seite/downloads_daf

Εκτυπώσιμα τεστ κατάταξης με αυτοαξιολόγηση, βασισμένα σε συγκεκριμένες διδακτικές σειρές του εκδοτικού οίκου. Εξετάζει μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική.

Μπορεί να εκτυπωθεί με λύσεις μετά από εγγραφή σε λίστα αλληλογραφίας

http://www.deutschesprachschule.de/etest/einstufungstest.php

Ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με αυτοαξιολόγηση. Διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζει μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική. Εξετάζονται τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1.

Μπορεί να εκτυπωθεί από τη σελίδα, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση, απαντητικό φυλλάδιο δεν προσφέρεται

http://www.sli.uni-freiburg.de/sprachtests-zertifikate/
deutsch/einstufungstest_deutsch

Ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης σε αποθηκεύσιμη και εκτελέσιμη μορφή (zip αρχείο). Εξετάζει μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική.

Μπορεί να εκτυπωθεί

Σημείωση: στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν παραπομπές και σε άλλους ιστότοπους που προσφέρουν διαγνωστικά τεστ.

 http://www.eb-zuerich.ch/files/pdf/einstufungstests/deutscha1.pdf

Εκτυπώσιμο / ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με διαδικασία αυτοαξιολόγησης για το επίπεδο Α1. Εξετάζει μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική.

http://www.eb-zuerich.ch/files/pdf/einstufungstests/deutscha2.pdf

Εκτυπώσιμο / ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με διαδικασία αυτοαξιολόγησης

Διάρκεια: άγνωστο

Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλογικός και γραμματικός έλεγχος

Λειτουργία: ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

Αυτοματισμός: όχι

Επίπεδα ΕΠΣ: Α2

Μπορεί να εκτυπωθεί: ναι

http://www.eb-zuerich.ch/files/pdf/einstufungstests/deutschb1.pdf

Εκτυπώσιμο / ηλεκτρονικό τεστ κατάταξης με διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Εξετάζει το επίπεδο Β1 μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής εστιάζοντας στη κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και γραμματική.

<Επιστροφή>

   
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki