ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
   
Οι γλώσσες στο νέο πρόγραμμα σπουδών
   
Εθνική πολιτική για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο
   
Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

 

   

Οι γλώσσες στο νέο πρόγραμμα σπουδών

Το ΕΠΣ-ΞΓ αφορά τις γλώσσες που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών. Δηλαδή, αφορά τα Αγγλικά που είναι η πρώτη ξένη γλώσσα  και τα Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, οι οποίες είναι οι δεύτερες ξένες γλώσσες. Το να είναι μια γλώσσα πρώτη δεν σημαίνει φυσικά ότι έχει κάποια ποιοτική πρωτιά ή ότι παίζει παρόμοιο ρόλο με την πρώτη μας γλώσσα, δηλαδή τη μητρική μας. Σημαίνει απλώς ότι η γλώσσα αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως υποχρεωτική σε όλα τα σχολεία της χώρας, ενώ οι άλλες που ονομάζονται δεύτερες γλώσσες προσφέρονται κατ επιλογή-όχι σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Το ΕΠΣ-ΞΓ αφορά επίσης τις γλώσσες εκείνες που μπορεί να περιληφθούν στο μέλλον, ως υποχρεωτικές ή επιλογής, ανεξαρτήτως των ωρών που προβλέπονται για τη διδασκαλία της κάθε μιας εξ αυτών.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί το ότι η απόφαση σχετικά με το ποιες γλώσσες περιλαμβάνει το Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα ζήτημα πολιτικό ενώ το ποιες γλώσσες προσφέρει κάθε σχολείο κάθε σχολική χρονιά είναι ζήτημα που έχει άμεση σχέση με τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Το ΕΠΣ-ΞΓ είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να μην χρειάζεται να αλλάζει κάθε φορά που οι αποφάσεις σχετικά με τις γλώσσες και το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλάζουν, αλλά να βελτιώνεται βάσει των ευρημάτων ερευνητικών διαδικασιών και συνεχούς αξιολόγησης.

   
 

 

       
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki