ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Σκοπός του Οδηγού
  Περιγραφή περιεχομένων του Οδηγού
 

Κεφάλαια του Οδηγού:

 

1.

Tο ΕΠΣ-ΞΓ και η εφαρμογή του

 

2.

Tο πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές
 

3.

Eκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ-ΞΓ
 

4.

Σχέδια μαθημάτων στην λογική της Νέας Μάθησης:
  5. Το Διαδίκτυο στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  6. Η διαμεσολάβηση ως σημαντική επικοινωνιακή δραστηριότητα
  7. Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας
  8. Εξετάσεις και δοκιμασίες

 

 

 

 

 

   

Περιεχόμενα των κεφαλαίων του Οδηγού:

1. Το ΕΠΣ-ΞΓ και η εφαρμογή του

      1.1. Σύντομη παρουσίαση του ΕΠΣ-ΞΓ

      1.2. Το ΕΠΣ-ΞΓ ως εργαλείο για τον εκπαιδευτικό

      Παράρτημα κεφαλαίου

2. Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές

      2.1. Ιδεολογικές και πολιτικές εγγραφές στα Προγράμματα Σπουδών

      2.2. Γενικοί στόχοι της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

      2.3. Πώς  μαθαίνουν οι μαθητές μας

      2.4. Ο κόσμος του μαθητή σήμερα

      2.5. Γιατί πρέπει να αλλάξει ριζικά η εκπαίδευση

      2.6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα

3. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ-ΞΓ

      3.1. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση

             3.1.1 Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία

             3.1.2 Bασικές αρχές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας

             3.1.3 Παράμετροι διαφοροποίησης της διδασκαλίας

      3.2. Νέα Μάθηση και Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

             3.2.1 Πώς και γιατί ξεκίνησε η Νέα Μάθηση: Αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα

             3.2.2 Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και η Νέα Μάθηση

             3.2.3 Νέα Μάθηση- Νέο Σχολείο

             3.2.4 Βασικές αρχές της Νέας μάθησης

             3.2.5 Το Πρόγραμμα Μάθηση  μέσω σχεδιασμού

             3.2.6 Τι προσφέρει η Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού

4. Σχέδια μαθημάτων στην λογική της Νέας Μάθησης:

      4.1. Βασικές έννοιες της Νέας Μάθησης

      4.2. Προγραμματισμός μαθημάτων και δραστηριοτήτων

             4.2.1  Τι σημαίνει χρονοδιάγραμμα; Οδηγίες στον Εκπαιδευτικό

             Παράδειγμα 1 (pdf, html)

             Παράδειγμα 2 (pdf, html)

             Παράδειγμα 3 (pdf, html)

             Παράδειγμα 4 (pdf, html)

5. Το Διαδίκτυο στο μάθημα της ξένης γλώσσας

      5.1. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και το ξενόγλωσσο μάθημα

      5.2. Το διαδίκτυο και η προσφορά του στον εκπαιδευτικό

      5.3. Απαραίτητη η χρήση του διαδικτύου στο ξενόγλωσσο μάθημα

      5.4. Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο ξενόγλωσσο μάθημα

      5.5. Δυναμικό διδακτικό σενάριο και σχέδια εργασίας

      5.6. O ρόλος του εκπαιδευτικού στην ψηφιακή εποχή

      5.7. Παραδείγματα λογισμικού και διαδικτυακών εργαλείων

      5.8. Μάθηση μέσω σχεδιασμού (learning-by-design)

      5.9. Λογισμικό παραγωγής ασκήσεων - λογισμικό παρουσιάσεων

      5.10. Εργαλεία παραγωγής πινάκων συμφραζομένων (concordancers)

      5.11. Εργαλεία του διαδικτύου 2.0

6.  Η διαμεσολάβηση ως σημαντική επικοινωνιακή δραστηριότητα

      6.1. Τι κάνουμε όταν διαμεσολαβούμε

      6.2. Οι απαιτήσεις του ΕΠΣ-ΞΓ ως προς τη διαμεσολάβηση

      6.3. Πώς και γιατί να εκπαιδεύσουμε τον μαθητή για διαμεσολάβηση

      6.4. Οι απαιτήσεις δραστηριοτήτων και δοκιμασιών διαμεσολάβησης

     Παράρτημα 1

     Παράρτημα 2

7.  Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας

      7.1.  Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές της αξιολόγησης

      7.2. Αξιολόγηση και διδακτική πρακτική

      7.3. Εναλλακτική Αξιολόγηση

8.  Εξετάσεις και δοκιμασίες

      8.1. Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα και η σύνδεση με το ΚΠΓ

      8.2. Νέος τρόπος εξέτασης στο ΕΠΣ-ΞΓ

            8.2.1 Εξετάσεις στο Δημοτικό

            8.2.2 Εξετάσεις στο Γυμνάσιο

                   8.2.2.1 Οι εξετάσεις της Α & Β Γυμνασίου

                   8.2.2.2 Οι εξετάσεις της Γ Γυμνασίου

      8.3. Σχεδιασμός της εξέτασης

      Παράρτημα 1

      Παράρτημα 2

      Παράρτημα 3

   
             
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki