Ε.Κ.Π.Α.   Υ.Δ.Β.Μ.Θ.  
         
   

 

 

*Ανακοίνωση για Ξενόγλωσσους Εκπαιδευτικούς*

   
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ    
    Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)    
    Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)    
    Οδηγός του Εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ    
    Πιλοτική Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και Επιμόρφωση    
   

 
   
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ    

 

 

 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki