ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
   
Δικαιώματα χρήσης - Πνευματική ιδιοκτησία
   
Συντελεστές και συνεργάτες
   
Μελέτες υποδομής
   
Η έντυπη και διαδικτυακή έκδοση του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

 

   

Δικαιώματα χρήσης - Πνευματική ιδιοκτησία

Το ΕΠΣ-ΞΓ αποτελεί προϊόν στο οποίο έχει δικαίωμα χρήσης το Υπουργείο Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ., για το σκοπό για τον οποίο παρήχθη. Πνευματικοί δικαιούχοι είναι αυτονόητα οι δημιουργοί. Χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών, που εκπροσωπούνται από την Επιστ. Υπεύθυνη Β. Δενδρινού, δεν δύναται ο οιοσδήποτε να διαφοροποιήσει ή να χρησιμοποιήσει ολόκληρο ή μέρος αυτού του κειμένου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους εκπονήθηκε.

   
     

   
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki