ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Σκοπός του Οδηγού
  Περιγραφή περιεχομένων του Οδηγού
  Κεφάλαια του Οδηγού:
 

1.

Tο ΕΠΣ-ΞΓ και η εφαρμογή του
 

2.

Tο πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές
 

3.

Eκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ-ΞΓ
 

4.

Σχέδια μαθημάτων στην λογική της Νέας Μάθησης:
  5. Το Διαδίκτυο στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  6. Η διαμεσολάβηση ως σημαντική επικοινωνιακή δραστηριότητα
  7. Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας
  8. Εξετάσεις και δοκιμασίες
   

Ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή σ ένα συνολικό πρόγραμμα υποστήριξης το οποίο σχεδιάζουμε για τους εκπαιδευτικούς που θα επιχειρήσουν να εφαρμόσουν το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) στο σχολείο. Ενώ είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, την ευθύνη του έχουν η Βασιλική Δενδρινού, επιστημονική υπεύθυνη του συνολικού έργου για την εκπόνηση και εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και η Ευδοκία Καραβά, μέλος της ομάδας σχεδιασμού του ΕΠΣ-ΞΓ και υπεύθυνη επιστημονικής επιμέλειας του Οδηγού του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών. Οι υπεύθυνες για τον τόμο επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στα κεφάλαια που έγραψαν ή στα οποία απλώς συνεισέφεραν. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος τόμος και τα επιμέρους κεφάλαια ή πεδία (για την ηλεκτρονική εκδοχή του) θα αναπτύσσεται, θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, με την εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θέλουν να μοιραστούν τα έργα τους με άλλους εκπαιδευτικούς.

Ο Οδηγός απευθύνεται, φυσικά, στους εκπαιδευτικούς όλων των ξένων γλωσσών και είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα, δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας μεταγλώσσας για τη γλωσσοδιδακτική στα Ελληνικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσοι ασχολούμαστε με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην  Ελλάδα να έχουμε έναν κοινό λόγο για τη θεωρία και πράξη της ξενόγλωσσης διδασκαλίας στη γλώσσα μας. Για τον λόγο αυτό ο παρών Οδηγός είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Διαμορφώνει το έδαφος προκειμένου να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα μια ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα κοινών πρακτικών.

Το ΕΠΣ-ΞΓ έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, ενώ μέχρι τώρα τα Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών έθεταν τις αρχές στις οποίες θα έπρεπε να ανταποκρίνεται η παιδαγωγική πράξη ενός μαθήματος του σχολικού προγράμματος και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθόριζε την ύλη που θα περιλάμβανε το διδακτικό εγχειρίδιο. Έτσι, ο εκπαιδευτικός δεν χρειαζόταν να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα Σπουδών, αφού είχε στη διάθεσή του το εγχειρίδιο.

Το γιατί και πώς να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός το ΕΠΣ-ΞΓ συζητείται στον Οδηγό αυτό, ο οποίος σκοπό έχει να παρουσιάσει τη θεωρητική βάση στην οποία στηρίχτηκε το ΕΠΣ-ΞΓ, αλλά και να κάνει μεθοδολογικές προτάσεις για τη διδακτική πράξη και γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία στην ξενόγλωσση τάξη. Δηλαδή, ενώ το ΕΠΣ-ΞΓ ορίζει το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος της ξένης γλώσσας, ο Οδηγός προτείνει διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ενός μαθητή ικανού να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών ενός ατόμου που πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται συνεχώς σε νέες εξελίξεις και να ξέρει πώς να μαθαίνει για να αντιμετωπίζει τις ταχύτατες και πολλές φορές συνταρακτικές αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο διαρκώς.

   
             
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki