ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

   

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Παρουσιάσεις για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πολιτική Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Νέο Σχολείο

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες

Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ-ΞΓ

Ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων και των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών για το Ψηφιακό Σχολείο

Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών

Το Ψηφιακό Σχολείο και η πλατφόρμα του

Ψηφιακό Σχολείο: Εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής Ι

Ψηφιακό Σχολείο: Εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής ΙΙ

Κατεβάστε δείγματα εμπλουτισμού πατώντας εδώ (13ΜΒ)

Ψηφιακό Σχολείο: Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών Εγχειριδίων Γαλλικής στο Γυμνάσιο με ψηφιακά πολυμεσικά μαθησιακά αντικείμενα

Η Σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ

Εξετάσεις Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα): Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών κωδ. 295379

Η αναθεώρηση των ΠΣ: Σχεδιασμοί μάθησης στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης

   
             
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki