Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών
eng.jpg
Αγγλικά
fr.jpg
Γαλλικά
de.jpg
Γερμανικά
sp.jpg
Ισπανικά
it.jpg
Ιταλικά
ch.jpg
Τουρκικά
flags-1.jpg
Λοιπές

Νέα παράταση εγγραφών στο Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ» έως 15 Φεβρουαρίου 2019! Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ.

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών "ΠΡΟΧΩΡΩ"

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι ένα πρόγραμμα βασικής κατάρτισης το οποίο προσφέρεται σε κατόχους πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ2

Αναπτύχθηκε από ειδικούς της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών από τα ξενόγλωσσα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας σε κέντρα Ξένων Γλωσσών μετά από επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών ΠΡΟΧΩΡΩ απευθύνεται σε κατόχους πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ2 που έχουν καταθέσει αίτηση για απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών από 26/3/2014 μέχρι και 8/2/2017 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ αρ 6117/Α5 αρ. φύλλου 324, 8/2/2017 και ΦΕΚ 1773 τ. Β΄ /23.05.2017).

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις παρακολούθησης και τη διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ»

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος «ΠΡΟΧΩΡΩ» είναι η βασική κατάρτιση των κατόχων πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 σε θέματα σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της απασχόλησής τους σε χώρους της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΧΩΡΩ» είναι συνολικής διάρκειας 18 εβδομάδων (16 εβδομάδες παρακολούθησης και 2 εβδομάδες εξεταστικής περιόδου), όπου επιμερίζονται οι 750 ώρες φόρτου εργασίας που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δομή και Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΧΩΡΩ» αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές του διδακτικού έργου: Ο μαθητής και η μαθησιακή διαδικασία | Ο εκπαιδευτικός και η διδακτική διαδικασία | Σχεδιασμός μαθήματος και διδακτική άσκηση

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω τηλεκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Η/Υ (e-learning) και ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω τεστ, εργασιών ή δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και επιπλέον με τελική γραπτή εξέταση και τελική πρακτική δοκιμασία.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας στο ΥΠΕΘ από 26/3/2014 μέχρι και 8/2/2017 και κατέχουν πιστοποίηση γλωσσομάθειας Γ2.

Δίδακτρα

Το κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΡΟΧΩΡΩ» για την απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας σε κέντρα Ξένων Γλωσσών για κάθε υποψήφιο ανέρχεται σε 450 ευρώ.

Επιστημονική Ομάδα

Η παρακολούθηση του Προγράμματος πραγματοποιείται από την Επιστημονικό Υπεύθυνο και από Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Μέλη ΔΕΠ/Ξένη Γλώσσα).

Δηλώστε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ» του ΕΚΠΑ

Παράταση εγγραφών έως 15/2/2019
Λογότυπο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Λογότυπο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων