Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Για να επισκευθείτε τη νέα ιστοσελίδα των δραστηριοτήτων του ΠΕΑΠ όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες και το υλικό που απαιτείται για τη διδασκαλία των Αγγλικών στην Α' Β' και Γ' Δημοτικού πατήστε εδώ.

Generated with CodeCharge Studio.